KONTAKT


Siedzibą Polskiego Towarzystwa Antropologicznego jest Poznań

Polskie Towarzystwo Antropologiczne mieści się w
Collegium Biologiucum Uniwersytetu im. Adama Miciewicza w Poznaniu


Adres:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

ul. Umultowska 89 61-614 Poznań

Telefon – 048-061-8295713

e-mail: pta@amu.edu.pl


W kadencji 2016-2019 adres korespondencyjny to:


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Zakład Antropologii, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Szostek

Sekretarz: dr Beata Cienkusz-Stepńczak