WŁADZE

 

Zarząd Główny
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński
 
PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Krzysztof Szostek

Zakład Antropologii,
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

szosy@wp.pl

prof. dr hab. Krzysztof Szostek
Zakład Antropologii, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków


VICE-PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Ryszard Żarów

Zakład Antropologii, Instytut Nauk Biomedycznych, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Aleja Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków

wazarow@cyf-kr.edu.pl

 

SEKRETARZ:

dr Beata Cienkosz-Stepańczak

Zakład Antropologii,                                 Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

b.stepanczak@uj.edu.pl

 
SKARBNIK:

dr Marta Krenz-Niedbała

Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

martak@amu.edu.pl

CZŁONKOWIE:    

dr hab. prof. nadzw. Alicja Budnik

Zakład Ekologii Ewolucyjnej Człowieka, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

ambpp@amu.edu.pl

 

prof. dr hab. Sławomir Kozieł

Zakład Antropologii we Wrocławiu Polskiej Akademii Nauk

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

slawomir.koziel@antropologia.pan.pl

 

dr hab. Tomasz Kozłowski

Zakład Antropologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń

kozlow@umk.pl

 

dr hab. Oskar Nowak

Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

oskarn@amu.edu.pl

 

prof. dr hab. Teresa Sławińska – Ochla

Katedra Biostruktury, Zakład Antropokinetyki, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław;

teresa.slawinska-ochla@awf.wroc.pl

 

dr hab. Jacek Tomczyk

Zakład Antropologii Biologicznej, Instytut Ekologii i Bioetyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickigo 1/3, 01-938 Warszawa

j.tomczyk@uksw.edu.pl

 

prof. dr hab. Elżbieta Żądzinska

Katedra Antropologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16 budynek A

e.zadzinska@biol.uni.lodz.pl

 

 
PRZEWODNICZĄCY:

dr hab. prof. nadzw. Wiesław Lorkiewicz

Katedra Antropologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16 budynek A

wlorkiew@biol.uni.lodz.pl

 

VICE-PRZEWODNICZĄCY:

dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Borysławski

Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul. Kożuchowska 5, 51-631 Wrocław 

krzysztof.boryslawski@up.wroc.pl

 

CZŁONKOWIE: 

dr Bożena Kurc-Darak

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

ul. T. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław

bozena.kurc-darak@umed.wroc.pl

 

dr Barbara Spring

Zakład Antropologii, Instytut Nauk Biomedycznych, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Aleja Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków

wacichoc@cyf-kr.edu.pl

 

dr hab. prof. nadzw. Ewa Ziółkowska-Łajp

Katedra Antropologii i Biometrii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39 61-871 Poznań;

ziolkowsk@awf.poznan.pl

 

 

 

 
PRZEWODNICZĄCA:

dr hab. prof. nadzw. Anna Burdukiewicz

Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

anna.burdukiewicz@awf.wroc.plCZŁONKOWIE:

prof. dr hab. Bohdan Gworys

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

ul. T. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław

bohdan.gworys@umed.wroc.pl

 

dr Agnieszka Suder 

Zakład Anatomii, Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,

 al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków;

agnieszka.suder@awf.krakow.pl

 

dr hab. Ewa Szczepanowska

Katedra Rekreacji, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński, ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin;

ewa.szczepanowska@gmail.com

 

dr Agnieszka Tomaszewska

Katedra Antropologiii,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
ul. Kożuchowska 5, 51-631 Wrocław;

agnieszka.tomaszewska@up.wroc.pl

 

 
Rzecznik PTA Osoba odpowiedzialna za stronę PTA  

dr Joanna Nieczuja-Dwojacka

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickigo 1/3, Warszawa 01-938,
j.nieczuja@uksw.edu.pl

mgr Barbara Mnich
mgr Kamil Mrożek

Zakład Antropologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

barbara.mnich@uj.edu.pl
kamil.mrozek@uj.edu.pl