ODDZIAŁY

 

 

 

 

 

ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

ODDZIAŁ W GDAŃSKU

ODDZIAŁ W KIELCACH

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Siedziba Oddziału

Siedziba Oddziału

Siedziba Oddziału

Siedziba Oddziału

Katedra i Zakład Antropologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum w Bydgoszczy

ul. Świętojańska 20
85-077 Bydgoszcz

tel. 52 585 10 11
wew. 105, 107, 108

Zakład Anatomii i Antropologii
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

tel. 58 554 72 75

Zakład Auksologii
Instytut Edukacji Szkolnej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Krakowska 11
25-029 Kielce

tel. 41 349 67 64/63

Zakład Antropologii
Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 9
30-387

tel. 12 664 50 23

Władze Oddziału

Władze Oddziału

Władze Oddziału

Władze Oddziału

PRZEWODNICZĄCY:

dr Andrzej Lewandowski

Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej,

Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum

im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

ul. Świętojańska 20

85-077 Bydgoszcz

kizpodskf@cm.umk.pl

PRZEWODNICZĄCA:

dr hab. prof. nadzw. Barbara Duda-Biernacka

Zakład Anatomii i Antropologii, Katedra Nauk Przyrodniczych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

ul. Kazimierza Górskiego 1

80-336 Gdańsk

bduda@awf.gda.pl

PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz

Zakład Auksologii,

Instytut Edukacji Szkolnej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Krakowska 11

25-029 Kielce

ajop@pu.kielce.pl

PRZEWODNICZĄCA:

dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Haduch

Zakład Antropologii

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul.  Gronostajowa 9

30-387 Kraków

elzbieta.haduch@uj.edu.pl

Vice-PRZEWODNICZĄCA:

dr Kostencka Alicja

Zakład Biomedycznych Podstaw Kultury Fizycznej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Sportowa 2

85-091 Bydgoszcz

alicja.kostencka@ukw.edu.pl

Vice-PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Med. Marek Grzybiak

Zakład Anatomii Klinicznej

Gdański Uniwersytet Medyczny

Dębinki 1,

80-211, Gdańsk

grzybiak@gumed.edu.pl

Vice-PRZEWODNICZĄCA:

dr Małgorzata Markowska

Zakład Patobiomechaniki

Instytutu Fizjoterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 19

25 – 317 Kielce

Vice-PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Ryszard Żarów

Zakład Antropologii

Instytut Nauk Biomedycznych

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Aleja Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

wazarow@cyf-kr.edu.pl

SEKRETARZ:

dr Jerzy Eksterowicz

Zakład Biomedycznych Podstaw Kultury Fizycznej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Sportowa 2

85-091 Bydgoszcz

jekster@ukw.edu.pl

SEKRETARZ:

dr Ewa Wojtowicz

Zakład Anatomii i Antropologii

Katedra Nauk Przyrodniczych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

ul. Kazimierza Górskiego 1

80-336 Gdańsk

ewawoj14@wp.pl

SEKRETARZ:

dr Agnieszka Przychodni

Zakład Auksologii

Instytut Edukacji Szkolnej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Krakowska 11

25-029 Kielce

agnieszka.przychodni@pu.kielce.pl

SEKRETARZ:

dr Bożena Rajchel-Chyla

Zakład Funkcjonalności Obuwia

Instytut Przemysłu Skórzanego

Oddział w Krakowie

ul. Zakopiańska 9

30-418 Kraków

brajchel@ips.krakow.pl

SKARBNIK:

dr Jadwiga Sarwińska

Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum

im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

ul. Świętojańska 20

85-077 Bydgoszcz

jagoda.sarwinska@vp.pl

SKARBNIK:

dr Aleksandra Pudło

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

a.pudlo@archeologia.pl

SKARBNIK:

dr Robert Dutkiewicz

Studium Wychowania Fizycznego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Leszczyńska 110A

25-326 Kielce

robert.dutkiewicz@wp.pl

SKARBNIK:

dr Łukasz Kryst

Zakład Antropologii

Instytut Nauk Biomedycznych

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Aleja Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

lkryst@poczta.onet.pl

ODDZIAŁ W ŁODZI

ODDZIAŁ W POZNANIU

ODDZIAŁ W RZESZOWIE

ODDZIAŁ W SZCZECINIE

Siedziba Oddziału

Siedziba Oddziału

Siedziba Oddziału

Siedziba Oddziału

Katedra Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź

Zakład Biologii Rozwoju Człowieka
Instytut Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

Katedra Biomedycznych Podstaw Wychowania Fizycznego i Sportu
Wydział Wychowania Fizycznego
Uniwersytet Rzeszowski

ul. Hoffmanowej 25
35-310 Rzeszów

ptarzeszow@wp.pl

Katedra Antropologii
Uniwersytet Szczeciński

ul. Wąska 13
71-415 Szczecin

Władze Oddziału

Władze Oddziału

Władze Oddziału

Władze Oddziału

PRZEWODNICZĄCY:

dr hab. prof. nadzw. Wiesław Lorkiewicz

Katedra Antropologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

90-237 Łódź

ul. Banacha 12/16 budynek A

wlorkiew@biol.uni.lodz.pl

PRZEWODNICZĄCA:

dr hab. prof. nadzw. Magdalena Kosińska

Zakład Biologii Rozwoju Człowieka

Instytut Antropologii

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 89

61-614 Poznań

gdusia@amu.edu.pl

PRZEWODNICZĄCY:

dr hab. prof. nadzw. Wojciech Czarny

Katedra Nauk Biomedycznych

Wydział Wychowania Fizycznego

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Towarnickiego 3

35-959 Rzeszów

wojciechczarny@wp.pl

PRZEWODNICZĄCA:

dr Iwona Teul

Katedera i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

al. Powstańców Wlkp. 72

70-111 Szczecin

teul@life.pl

Vice-PRZEWODNICZĄCA:

dr hab. Aneta Sitek

Katedra Antropologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

90-237 Łódź

ul. Banacha 12/16 budynek A

asitek@biol.uni.lodz.pl

SEKRETARZ:

Tomasz Hadada

Instytut Antropologii

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 89

61-614 Poznań

tomasz.hadada@gmail.com

Vice-PRZEWODNICZĄCY:

mgr Maciej Brożyna

Katedra Nauk Biomedycznych

Wydział Wychowania Fizycznego

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Towarnickiego 3

35-959 Rzeszów

maxu10@wp.pl

SEKRETARZ:

dr Lilianna Wdowiak

Samodzielna Pracownia Edukacji Medycznej

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. gen. Dezyderego Chłapowskiego 11

70-103 Szczecin

lwdowiak@sci.pam.szczecin.pl

SEKRETARZ:

dr Beata Borowska-Strugińska

Katedra Antropologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

90-237 Łódź

ul. Banacha 12/16 budynek A

borosia@biol.uni.lodz.pl

SKARBNIK:

mgr Joanna Ratajczak

Instytut Antropologii

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 89

61-614 Poznań

joannar157@tlen.pl

SEKRETARZ:

mgr Maciej Śliż

Katedra Sportu

Wydział Wychowania Fizycznego

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Towarnickiego 3

35-959 Rzeszów

macieksliz1983@wp.pl

SKARBNIK:

dr Ewa Rębacz

Katedra Antropologii

Wydział Biologii

Uniwersytet Szczecinski

ul. Wąska 13

71-415 Szczecin

rebae@uni.szczecin.pl

SKARBNIK:

dr Iwona Rosset 

Katedra Antropologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki 

90-237 Łódź

ul. Banacha 12/16 budynek A 

iworos@biol.uni.lodz.pl

 

SKARBNIK:

mgr Klementyna Polak 

Wydział Wychowania Fizycznego

Uniwersytet Rzeszowski ul. Towarnickiego 3

35-959 Rzeszów

klemcia@op.pl

 

ODDZIAŁ W WARSZAWIE

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

   

Siedziba Oddziału

Siedziba Oddziału

 

 

Zakład Antropologii Biologicznej
Instytut Ekologii i Bioetyki
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Katedra Biologii Człowieka
Uniwersytet Wrocławski

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel. 71 375 26 97

sekretariat@antropo.uni.wroc.pl

   

Władze Oddziału

Władze Oddziału

   

PRZEWODNICZĄCY:

dr hab. prof. nadzw. Jacek Tomczyk

Zakład Antropologii Biologicznej

Instytut Ekologii i Bioetyki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickigo 1/3

Warszawa 01-938

j.tomczyk@uksw.edu.pl

PRZEWODNICZĄCY:

dr Paweł Dąbrowski

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

ul. T. Chałubińskiego 6a

50-368 Wrocław

pawel.dabrowski@umed.wroc.pl

   

Vice-PRZEWODNICZĄCY:

dr Anna Majcher

Klinika Pediatrii i Endokrynologii

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny WUM

ul. Żwirki i Wigury 63a

Warszawa 02-091

amajcher@wum.edu.pl

 

Vice-PRZEWODNICZĄCY:

dr Agnieszka Tomaszewska

Katedra Antropologii

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul. Kożuchowska 5

51-631 Wrocław

Agnieszka.Tomaszewska@up.wroc.pl

   

SEKRETARZ:

Patrycja Piłatowicz

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wóycickigo 1/3

Warszawa 01-938

pilatowiczpatrycja@gmail.com

SEKRETARZ:

dr Aleksandra Stachoń

Zakład Antropologii Fizycznej

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

al. I. J. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

aleksandra.stachon@awf.wroc.pl

   

SKARBNIK:

dr Anna Pastuszak

Zakład Biomechaniki

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Tryolgii 2/16

Warszawa 01-982

anna.pastuszak@insp.waw.pl

SKARBNIK:

dr Justyna Andrzejewska

Zakład Antropologii Fizycznej

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

al. I. J. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

justyna.andrzejewska@awf.wroc.pl