ANTHROPOLOGICAL REVIEW

 

Anthropol. Rev.

ukazuje się od 1926 i jest kontynuacją tytułów: 

 • Przegląd Antropologiczny (tomy 1–63), 
 • Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review (tomy 64–69) 

wydawca: Polskie Towarzystwo Antropologiczne

p-ISSN: 1898-6773

wersja online: http://www.degruyter.com/view/j/anre

e-ISSN: 2083-4594

ICV 2014: 8.86  Lista B MNiSW 15 punktów 

Dostęp do artykułów archiwalnych i aktualnych ze strony w języku angielskim

 

__________________________________________________________________________

Anthropological Review                                                                                                                      

 • jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, wydawanym przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • ukazuje sie raz w roku, od 1997 w języku angielskim,  w wersji drukowanej i elektronicznej,
 • dostęp do czasopisma jest otwarty, 
 • jest umieszczone i indeksowane w miedzynarodwych bazach danych: 
  • Index Copernicus (Medical Science Int.), 
  • IBSS: International Bibliography of the Social Sciences (LSE),
  • SCOPUS (Elsevier),
  • Zoological Record (Thomson Reuters).

Publikuje prace z zakresu: antropologii fizycznej i dyscyplin pokrewnych, antropologii fizycznej w badaniach interdyscyplinarnych: naukach o kulturze fizycznej, zdrowiu i jakości życia człowieka, naukach społecznych; genetyki populacyjnej, biologii, ekologii i auksologii człowieka.

Forma prac: artykuły opracowywane na prośbę redakcji, w tym recenzje książek, prace oryginalne empiryczne i doświadczalne, meta analizy, artykuły poglądowe, przegląd literatury i krótkie doniesienia dotyczące wstępnych wyników badań, studium przypadku, opinii i rekomendacji dotyczących zagadnień istotnych dla dyscypliny.

__________________________________________________________________________          

Zespół redakcyjny

Editor-in-Chief Maria Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Editors

Maciej Henneberg, University of Adelaide, Australia

Sławomir Kozieł, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polska Akademia Nauk, Wrocław, Polska

Assistant Editor Magdalena Durda-MasnyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Editorial Board

Tamas Bereczkei, University of Pécs, Hungary 

Cristina Bernis, Autonomous University of Madrid, Spain

Tadeusz Bielicki, Instytut Antropologii, Polska Akademia Nauk, Wrocław, Polska

Jadwiga Charzewska, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, Polska

Henryk Głąb, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska 

Sang-Hee Lee, University of California, Riverside, CA, USA

Robert Malina, Department of Kinesiology and Health Education, University of Texas at Austin

Wiesław Osiński, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Polska  

Friedrich W. Rösing, University of Ulm, Germany

Holger Schutkowski, Bournemouth University, Wielka Brytania  

Lynnette Leidy Sievert, University of Massachusetts Amherst, USA

Krzysztof Szostek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Douglas H. Ubelaker, Smithsonian Institution, Washington DC, USA

StanleyJ. Ulijaszek, University of Oxford, Wielka Brytania

Albert Zink, EURAC Institute for Mummies and the Iceman, Bolzano, Włochy

Elżbieta Żądzińska, Uniwersytet Łódzki, Polska

Language Advisor Krzysztof Nalepa
Statistical Advisor  Janusz Brudecki, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska

Adres redakcji

Instytut Antropologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

tel: 618295759, fax: 618295730,  skype: Anthropological Review 

e-mail: anthrev@amu.edu.pl, adres internetowy:http://www.ptantropologiczne.pl

__________________________________________________________________________

Materialy do publikacji winny być przygotowane zgodnie z zamieszczoną niżej instrukcją (AR_Instrukcja_dla_Autorow.pdf) i przesłane drogą elektroniczną pod adres: anthrev@amu.edu.pl replica watcheslub tradycyjną pocztą na płycie CD. Po wstępnej ocenie dokonanej przez Redaktorów, poddawane są recenzjom wydawniczym wykonywanym przez specjalistów z kraju i zagranicy.

Poniżej umieszczono materialy pomocne w przygotowaniu manuskryptu do publikacji w Anthropological Review.

 

Kontakt  

prof. dr hab. Maria Kaczmarek,

Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Antropologii,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań,

tel: 618295759, fax: 618295730,

e-mail: anthrev@amu.edu.pl

 

dr Magdalena Durda-Masny,

Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Antropologii,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań,

tel: 618295709, fax: 618295730, 

e-mail:anthrev@amu.edu.pl

 __________________________________________________________________________

INFORMACJE DODATKOWE

Index Medicus: http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus.php?lang=pol

Anthropological Review


Instrukcje dla autorów

Oświadczenie

Broszura