Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że zmarła Pani Prof. dr hab. Barbara Hulanicka

Szanowne Koleżanki i Koledzy Polskiego Towarzystwa Antropologicznego,

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że 25 czerwca 2022 r. zmarła

Pani Prof. dr hab. Barbara Hulanicka

Pani Profesor urodziła się 18.04.1936 r. w Wilnie. Była absolwentką Akademii Medycznej Wydziału Lekarskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1961 r. została zatrudniona w Zakładzie Antropologii PAN i pracowała tam aż do 2001 r. Była Dyrektorem Zakładu Antropologii PAN. Pani Profesor udzielała się w wielu organizacjach i towarzystwach naukowych między innymi European Anthropological Association. W 2013 została Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

Jej badania obejmowały obszar wieku menarche u dziewcząt ze Śląska, wpływu wychowania w rodzinach dysfunkcyjnych na wiek menarche u dziewcząt, czy procesu dojrzewania u dziewcząt z dużych i małych miast oraz terenów wiejskich. Była Autorką pionierskich polskich badań knemometryczne – krótkoterminowej dynamiki wzrastania długości podudzia.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego składamy na ręce rodziny wyrazy serdecznego współczucia.