Konferencja PTA Łódź – Nagrodzone postery

Podczas tegorocznej konferencji PTA w Łodzi odbył się tradycyjnie konkurs na najlepszy poster. Organizatorzy postanowili nagrodzić cztery postery:

I miejsce: Weronika Stróżewska: Przebieg dojrzewania u dziewcząt urodzonych jako za małe w stosunku do wieku płodowego.

I miejsce Weronika Stróżewska poster PTA

II miejsce: Kajetan Lubacki: Optymalizacja metod izolacji kopalnego DNA ze szczątków kostnych.

II miejsce Kajetan Lubacki poster PTA

II miejsce: Karina Woźniak: Rekonstrukcja przyżyciowa twarzy na podstawie czaszki mężczyzny z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska z terenów Kujaw.

II miejsce Karina Wozniak poster PTA

III miejsce: Ewa Bryl, Paula Szcześniewska, Agata Dutkiewicz: Związek pomiędzy doświadczeniem niekorzystnych wydarzeń życiowych a BMI i składem ciała u dzieci.

III miejsce Ewa Bryl poster PTA