List gratulacyjny od Polskiego Towarzystwa Antropologicznego do tegorocznego noblisty prof. Svante Paabo.

Podczas tegorocznej konferencji PTA, która odbyła się w Łodzi mieliśmy możliwość uczestniczenia w wykładzie prof. Svante Paabo. Dlatego niezmiernie ucieszyła nas informacja, że Pan Profesor został tegorocznym Noblistą w obszarze fizjologii i medycyny. Nasze Towarzystwo wystosowało z tego okazji list gratulacyjny do Pana Profesora: