1 LAT
Jubileusz Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Medal Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Antropologiczne

W dniu 20 września 2023 roku podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, z siedzibą w Poznaniu, jednogłośnie przyjęto uchwałę dotyczącą ustanowienia Medalu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (Uchwała 9/2023). Medal jest wyrazem uznania za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, popularyzatorskie lub organizacyjne w szeroko pojętej działalności na rzecz antropologii biologicznej. 

Kapituła Medalu:
prof. dr hab. Jacek Tomczyk  – Przewodniczący Kapituły
dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek – Sekretarz Kapituły
prof. dr hab. Paweł Bergman
prof. dr hab. Joachim Cieślik
prof. dr hab. Jadwiga Charzewska
prof. dr hab. Judyta Gładykowska-Rzeczycka
prof. dr hab. Marek Grzybiak
prof. dr hab. Maciej Henneberg
prof. dr hab. Maria Kaczmarek
prof. dr hab. Danuta Kornafel
prof. dr hab. Guido Kriesel
prof. dr hab. Janusz Piontek
dr Franciszek Rożnowski

Regulamin Medalu:
 
Formularz zgłoszenia Medal PTA:
 
Składanie wniosków:
trwa od 1 października do 24 grudnia 2024r. Wniosek wraz z uzasadnieniem prosimy przesłać na adres Sekretarza Kapituły:
dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek  (a.lisowska-gaczorek@uksw.edu.pl)

Copyright © PTA 2024