OSKA_logo_png

O konferencji

Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna

Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna (OSKA) jest wydarzeniem o wieloletniej tradycji, cieszącym coraz większą popularnością wśród młodych naukowców, których obszar badawczy związany jest z antropologią, naukami medycznymi i dyscyplinami pokrewnymi.

Pierwsza Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna odbyła się w 2006 roku. Pomysłodawcami i pierwszymi organizatorami konferencji byli studenci, zrzeszeni w Kole Naukowym Antropologów działającym na Wydziale Biologii (wtedy jeszcze Biologii i Nauk o Ziemi) Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktoranci Zakładu Antropologii Instytutu Zoologii Wydziału Biologii UJ. Inicjatywa od samego początku spotkała się z dużym odzewem zarówno ze strony studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i studentów innych uczelni. W tym czasie była to jedna z nielicznych konferencji skierowana wyłącznie do studentów i jedyna studencka konferencja o profilu antropologicznym. Miła atmosfera na pierwszej konferencji i duże zainteresowanie udziałem w kolejnych konferencjach studentów z całej Polski spowodowało, że organizatorzy zdecydowali się na kontynuacje projektu w kolejnych latach. W Krakowie odbyło się pięć pierwszych edycji. Po tym czasie, krakowscy organizatorzy doszli do wniosku, że dla odmiany to oni chętnie pojechaliby na konferencje. Podczas V OSKA ustalono, że kolejna konferencja odbędzie się w Łodzi, a jej organizatorami będzie Sekcja Antropologiczna „Antropołowcy” Studenckiego Koła Naukowego Biologów przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz doktoranci Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego. W Łodzi odbyły się trzy edycje OSKI w 2011, 2012 oraz 2023 roku. Kolejna VIII edycja w 2013 roku ponownie miała miejsce w Krakowie, natomiast IX miała miejsce w Toruniu a jej organizatorem było Międzywydziałowe Studenckie Koło Bioarcheologii UMK w Toruniu. Oczywistym w kolejnym roku był powrót konferencji do Krakowa. Jubileuszowa X OSKA ponownie została zorganizowana przez Koło Naukowe Antropologów UJ oraz doktorantów Zakładu Antropologii UJ. W 2016 roku konferencja odbyła się w Poznaniu, organizatorem byli studenci i doktoranci Instytutu Antropologii UAM w Poznaniu. Kolejne dwie edycje odbyły się we Wrocławiu; w 2017 roku XII edycje zorganizowali studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Antropologów Kostka  przy Katedrze Biologii Człowieka UWr a w roku 2018 członkowie Studenckiego Kola Naukowego Antropologów Juvenis  przy Katedrze Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

XIV OSKA ponownie odbyła się w Krakowie, znowu organizowana była przez Koło Naukowe Antropologów. W zamyśle miała to być ostatnia OSKA, ponieważ osoby, które od wielu lat koordynowały ta konferencję zaangażowały się w inne projekty. Jednak znalazły się osoby, które chcą kontynuować ten projekt. Kolejną XV konferencje organizowali studenci i doktoranci Instytutu Biologii i Ewolucji Człowieka, jednak ich plany pokrzyżowała pandemia COVID-19 i odbyła się ona finalnie dopiero w 2022 roku w formie on-line.

Przez 14 lat organizacja konferencji zajmowali się zawsze studenci i doktoranci. To nie Koła i Zakłady organizowały konferencje, ale ludzie. Było ich na tyle dużo, że nie sposób ich wszystkich wymienić. Każdy z organizatorów wniósł istotny wkład, zarówno Ci co starali się o fundusze, planowali konferencje, układali programy, prowadzili sesje, jak i Ci, którzy zajmowali się strona techniczną: pomagali obsługiwać komputer, biegali po sali z mikrofonem podczas dyskusja, parzyli kawę czy przygotowali kanapki. Nieodzownym elementem każdej konferencji było spotkanie integracyjne. Nieformalne rozmowy zaowocowały wieloma wieloletnimi przyjaźniami i współpracą naukową. Podczas krakowskich konferencji na spotkaniach integracyjnych odbywały się koncerty zespołu, złożonego między innymi z członów Koła Naukowego Antropologów. Oczywiście konferencja nie odbywałaby się bez uczestników. Wielu z nich przyjeżdżało na konferencje wielokrotnie i to właśnie Ci „stali” uczestnicy konferencji ukształtowali jej niepowtarzalną atmosferę i spowodowali, że zaraz po zakończeniu jednej edycji padało pytanie: gdzie i kiedy następna?

Studenci zawsze mogli liczyć ma opiekunów Kół, którzy pomagali im przygotować referaty i byli członkami Komitetów Naukowych Konferencji. Wydatną pomoc organizacyjną Koła otrzymały też od władz swoich macierzystych uczelni, w szczególności Instytutów i Wydziałów. Patronat nad konferencjami też niekiedy sprawowały organizacje antropologiczne. Podczas VI, VII, XI i XIII OSKI patronem konferencji było Polskie Towarzystwo Antropologiczne, natomiast podczas edycji VIII-X Komitet Antropologii PAN.

Od roku 2023 OSKA włączona została w kanon stałych konferencji organizowanych przez Polskie Towarzystwo Antropologiczne. Tym samym, powołany został Komitet Stały OSKA, którego Przewodniczącym został jeden z twórców i pierwszych organizatorów konferencji dr hab. Łukasz Kryst, prof. AWF.

Copyright © PTA 2023