FUNERALIA Lednicko-Gnieźnieńskie

Cykliczna konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie 2022

Funeralia Lednickie 2021

Funeralia Lednickie 2010

Funeralia Lednickie 2009

Funeralia Lednickie 2008

MNISW

 Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego