FUNERALIA Lednicko-Gnieźnieńskie

Cykliczna konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Funeralia Gnieźnieńskie 2023

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie 2022

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie 2021

Funeralia Lednickie 2010

Funeralia Lednickie 2009

Funeralia Lednickie 2008

MNISW

Dofinansowano z programu
„Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

patronat medialny

logotyp_AZ_kolor