FUNERALIA Lednicko-Gnieźnieńskie

Cykliczna konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Komitet organizacyjny

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie

Komitet Organizacyjny:

 • prof. UP dr hab. Barbara Kwiatkowska

 • prof. UAM dr hab. Marta Krenz-Niedbała

 • dr Anna Myszka

 • prof. dr hab. Jacek Tomczyk

 • mgr Anna Wrzesińska

 • mgr Jacek Wrzesiński

 • dr Kamil Wasilkiewicz

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Maria Kaczmarek
 • prof. dr hab. Krzysztof Szostek
 • prof. ucz. dr hab. Krzysztof Borysławski
 • dr hab. Iwona Teul
 • prof. ucz. dr hab. Wiesław Lorkiewicz
 • prof. dr hab. Andrzej Michałowski
 • prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger
 • prof. UAM dr hab. Leszek Wetesko
 • prof. IAE PAN dr hab. Andrzej Janowski
 • prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa
MNISW

 Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego