FUNERALIA Lednicko-Gnieźnieńskie

Cykliczna konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Komitet organizacyjny

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie

Komitet Organizacyjny:

 • prof. UPWr dr hab. Barbara Kwiatkowska
 • prof. UAM dr hab. Marta Krenz-Niedbała
 • mgr Jacek Wrzesiński
 • dr Anna Myszka
 • prof. dr hab. Jacek Tomczyk
 • mgr Anna Wrzesińska
 • dr Kamil Wasilkiewicz

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Janusz Piontek
 • prof. dr hab. Maria Kaczmarek
 • prof. dr hab. Krzysztof Szostek
 • prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
 • prof. ucz. dr hab. Krzysztof Borysławski
 • prof. ucz. dr hab. Wiesław Lorkiewicz
 • dr hab. Iwona Teul
 • prof. dr hab. Andrzej Michałowski
 • prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger
 • prof. UAM dr hab. Leszek Wetesko
 • prof. IAE PAN dr hab. Andrzej Janowski
 • dr Michał Bogacki
MNISW

Dofinansowano z programu
„Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

patronat medialny

logotyp_AZ_kolor