FUNERALIA Lednicko-Gnieźnieńskie

Cykliczna konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Komitet organizacyjny

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie

Komitet Organizacyjny:

 • dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. ucz.
 • dr hab. Marta Krenz-Niedbała, prof. ucz.
 • prof. dr hab. Jacek Tomczyk
 • dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek
 • dr Anna Myszka
 • dr Jacek Szczurowski
 • dr Kamil Wasilkiewicz
 • mgr Jacek Wrzesiński
 • mgr Anna Wrzesińska

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Janusz Piontek
 • prof. dr hab. Maria Kaczmarek

 • prof. dr hab. Krzysztof Szostek

 • prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak

 • dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. ucz.

 • dr hab. Wiesław Lorkiewicz, prof. ucz.

 • dr hab. Iwona Teul
  prof. dr hab. Andrzej Michałowski

 • dr hab. Mateusz Jaeger, prof. ucz.

 • dr hab. Leszek Wetesko, prof. ucz.

 • dr hab. Andrzej Janowski, prof. IAiE PAN

 • dr Michał Bogacki

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”

01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo2
01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo

patronat medialny

logotyp_AZ_kolor