FUNERALIA Lednicko-Gnieźnieńskie

Cykliczna konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Komunikaty

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie

Funeralia Gnieźnieńskie 2024: Komunikat II

Zapraszamy do lektury programu konferencji Funeralia Gnieźnieńskie 2024 oraz abstraktów wystąpień:

program konferencji

abstrakty wystąpień

 

Program Funeralia Gnieźnieńskie (spotkanie 24)

Od „Adama i Ewy” do współczesności: więzy rodzinne i społeczne w ujęciu biologicznym i kulturowym, 15-16.05.2024

Miejsce obrad: Instytut Kultury Europejskiej, Gniezno ul. Kostrzewskiego 5-7

 

 

15 maja (środa)

 

9.00 Rozpoczęcie Konferencji

 

9.15-9.45 Wykład wprowadzający dr hab. Alicja Budnik prof. ucz. (Zakład Biologii Człowieka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Mierniki płodności i wielkości rodziny w mikroregionie Ostrowa Lednickiego

 

Sesja I – prowadzenie: dr prof. Krzysztof Borysławski prof. ucz.

 

9.45-10.00 prof. dr prof. Jacek Woźny (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Przegląd hipotez o archeologicznych korelatach więzi rodzinnych w pradziejach ziem polskich

 

10.00-10.15 dr Agata Hałuszko (Instytut Archeologii, Wydział Historii i Archeologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin; Archeolodzy.org, Świdnica), Występowanie pochówków wieloosobniczych od środkowej epoki brązu do wczesnej epoki żelaza w ujęciu antropologicznym

 

10.15-10.30 dr Jacek Szczurowski prof. ucz., dr prof. Barbara Kwiatkowska prof. ucz., mgr Klementyna Mackiewicz (Zakład Antropologii Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Department of Archeology, University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic), Ciałopalne groby wieloosobnicze – potencjalny wyznacznik więzów rodzinnych i społecznych w populacjach kultury łużyckiej

 

10.30-10.45 Dyskusja

 

Sesja II – prowadzenie: prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk

10.45-11.00 prof. dr hab. Leszek Słupecki (Uniwersytet Rzeszowski), Plemię (potem proto państwo) jako wielka mafijna rodzina

 

11.00-11.15 dr hab. Krzysztof Ratajczak prof. ucz. (Zakład Historii Wychowania, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czy rodzina księcia Mieszka III Starego była rodziną dysfunkcyjną?

 

11.15-11.30 dr Aleksandra Pudło (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), Pochówki osób powiązanych rodzinnie na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Ciepłem

 

11.30-11.45 Dyskusja

11.45-12.15 Przerwa kawowa i sesja posterowa:mgr Wiktoria Makowska (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Pochówki dziecięce w grobach zbiorowych jako źródło do badań społecznych (na przykładzie cmentarzysk kurhanowych okresu staroruskiego z terytorium Białorusi) [poster konkursowy]

 

Nicole Victoria Thunberg, Zuzanna Dlouhy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kostniak i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa w kontekście populacji pradziejowych [poster konkursowy]

 

Grzegorz Warcholak (Uniwersytet Szczeciński), Z Karpat po Bałtyk. Karpackie zwyczaje pogrzebowe w gminie Trzebiatów [poster konkursowy]

 

Sesja III – prowadzenie: dr hab. Marta Krenz-Niedbała prof. ucz.

12.15-12.30 dr hab. Jacek Bojarski (Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Relacje rodzinne i społeczne zapisane w przestrzeni wczesnośredniowiecznych cmentarzysk strefy chełmińsko-dobrzyńskiej

 

12.30-12.45 mgr Magda Miciak, dr Marta Rychtarska (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy), Groby podwójne na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Gieczu (woj. wielkopolskie) jako punkt wyjścia do rozważań na temat pokrewieństwa zmarłych chowanych na gieckiej nekropolii

 

12.45-13.00 dr hab. Marcin Majewski, dr Monika Ogiewa-Sejnota, dr Joanna Rennwanz, dr Katarzyna Ślusarska, Rodzina w grobie. Wybrane aspekty badań szlacheckich krypt na Pomorzu Zachodnim

 

13.00-13.15 dr Paweł Konczewski, Joanna Bonczarowska, dr hab. Barbara Kwiatkowska prof. ucz., Katarzyna Biernacka, dr Katarzyna Graja, dr Radosław Biel, Joanna Witan, Kamila Kuraszkiewicz, Dawid Grabka, Petr Lissek (Instytut Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Zakład Antropologii; Instytut Biologii Klinicznej Molekularnej, Uniwersytet Christiana Albrechta, Kilonia, Niemcy; Wydział Genetyki, Szkoła Medyczna, Uniwersytet Yale, New Haven, CT, USA; Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of West Bohemia in Pilsen, Czechy; Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Most, Czechy), Czy w grobach zbiorowych z cmentarza parafialnego w Libkovicach (Czechy, XIII-XIX w.) chowano krewnych?

13.15-13.30 Dyskusja

 

13.30- 14.30 – Przerwa obiadowa

14.30-15.30 Zwiedzanie Gniezna

(Tajemnicę gnieźnieńskiego podwyrka zdradza Jarosław Mikołajczyk)

 

Sesja IV – prowadzenie: dr hab. Barbara Kwiatkowska prof. ucz.

15.45-16.00 dr Kamilla Waszczuk, dr Daniel Żychliński (APB THOR Sp. z o.o.), Żal, smutek, tęsknota, niechęć – więzy rodzinne i społeczne widoczne na nowożytnym cmentarzu ewangelickim w Rogowie, pow. żniński (ujęcie kulturowe)

 

16.00-16.15 Dominika Katarzyna Kuta, (Sekcja Antropologiczna „Antropołowcy” Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego), Więzy rodzinne w Mościcach. Biologiczna i kulturowa ewolucja w sercu dzielnicy [referat konkursowy]

 

16.15-16.30 mgr Paulina Dobrowolska-Janicka (Zakład Transfuzjologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii), „Drzewo pozbawione korzeni upada, człowiek też”– wywód genealogiczny rodziny Dobrowolskich [referat konkursowy]

 

16.30-16.45 dr Małgorzata Karczewska, dr hab. Maciej Karczewski prof. ucz. (Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej; Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku), Pro Patria. Pochówki żołnierzy poległych w I wojnie światowej na niemiecko-rosyjskim odcinku frontu wschodniego. Ideologia a rzeczywistość w świetle źródeł archeologicznych

 

16.45-17.00 Dyskusja

18.30 KOLACJA

 

 

16 maja (czwartek)

 9.30 – referat wprowadzający – prof. dr hab. Marek Figlerowicz (Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań), Archeo-socjogenomika

 

Sesja V – prowadzenie: prof. dr hab. Janusz Piontek

10.00-10.15 dr Joanna A. Ciesielska (Wydział Orientalistyczny/Instytut Studiów Zaawansowanych, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego), First Isotopic Insights into the Socio-Cultural Dynamics of Early Medieval Soba, the capital of the kingdom of Alwa (Sudan)

 

10.15-10.30 dr Marta Chmiel-Chrzanowska (Katedra Archeologii, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego), dr Rafał Fetner (Katedra Bioarcheologii, Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski), To skąd jesteś, to co jesz, czy czyni cię tym kim jesteś? Wyniki badań izotopowych szczątków ludzkich z cmentarzyska z kręgami kamiennymi kultury wielbarskiej w Grzybnicy

 

10.30-10.45 dr Alicja Drozd-Lipińska (Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku), Wilczy miecz z odmętów Wisły

 

10.45-11.00 dr Justyna Marchewka, Łukasz Majchrzak, Plinio Guillen Alarcón, Carlos Escobar (Zakład Biologii Człowieka UKSW w Warszawie; Programa de Investigación „Los valles de Barranca”), Dzieciństwo w prekolumbijskich społecznościach Barranca

 

11.00-11.15 Dyskusja

11.15-11.45 Przerwa kawowa

 

Sesja VI – prowadzenie: prof. dr hab. Jacek Tomczyk

11.45-12.00 dr Anna Jozefowska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław), Między śmiercią a kochaniem w świecie halsztackim. Relacje społeczne i „rodzinne” na cmentarzysku w Domasławiu, gm. Kobierzyce

 

12.00-12.15 mgr Sarah Taylor-Jaskólska (Zakład Historii Wychowania, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Relacje w brytyjskiej dynastii hanowerskiej: królowa Wiktoria i jej potomstwo [referat konkutsowy]

 

12.15-12.30 Zuzanna Kowaleska, Julia Mazurek, Beata Przeniczna, Zofia Starczewska (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Oblicza Habsburgów [referat konkursowy]

 

12.30-12.45 prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (Zakład Historii Wychowania Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Funkcjonowanie rodziny szlacheckiej w czasach stanisławowskich – na przykładzie „familii” Jana Mikołaja i Ludwiki z Rzewuskich Chodkiewiczów

 

12.45-13.00 dr Kamilla Waszczuk, dr Łukasz Kaczmarek, dr Daniel Żychliński (Fundacja Naukowo-Badawcza APB THOR), Cmentarzysko na Targowisku w Gnieźnie – „niema” kronika ludzkich emocji

 

13.00-13.15 dr Aleksandra Karykowska (Zakład Antropologii, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Cosleeping dawniej i dziś. Czyli jak  z modelu spania z matką przeszliśmy do usług konsultantów snu dziecka,

 

13.15-13.30 Dyskusja

13.30 Zakończenie Konferencji

13.40 Obiad

 

14.30-16.00 Warsztaty genetyczne (dr Anna Juras, dr Maciej Chyleński)

 

Funeralia Gnieźnieńskie 2024: Komunikat I

Funeralia Gnieźnieńskie (spotkanie 24)
Od „Adama i Ewy” do współczesności: więzy rodzinne i społeczne w ujęciu biologicznym i kulturowym
15-16.05.2024

Miejsce obrad: Instytut Kultury Europejskiej, Gniezno ul. Kostrzewskiego 5-7
Serdecznie zapraszamy badaczy i studentów zainteresowanych zagadnieniami z obszaru archeologii, antropologii i dyscyplin pokrewnych do udziału w tegorocznych Funeraliach Gnieźnieńskich!

Komitet Organizacyjny:

Komitet Naukowy:

dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. ucz.

prof. dr hab. Janusz Piontek

dr hab. Marta Krenz-Niedbała, prof. ucz.

prof. dr hab. Maria Kaczmarek

prof. dr hab. Jacek Tomczyk

prof. dr hab. Krzysztof Szostek

dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek

prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak

dr Anna Myszka

dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. ucz.

dr Jacek Szczurowski

dr hab. Wiesław Lorkiewicz, prof. ucz.

dr Kamil Wasilkiewicz

dr hab. Iwona Teul

mgr Jacek Wrzesiński

prof. dr hab. Andrzej Michałowski

mgr Anna Wrzesińska

dr hab. Mateusz Jaeger, prof. ucz.

 

dr hab. Leszek Wetesko, prof. ucz.

 

dr hab. Andrzej Janowski, prof. IAiE PAN

 

dr Michał Bogacki

Opłata konferencyjna: 270 ZLP (opłata pokrywa: koszt wyżywienia).

Numer konta: 94 1020 1026 0000 1302 0641 6806
Polskie Towarzystwo Antropologiczne, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań.

W tytule wpłaty konieczne jest podanie imienia i nazwiska uczestnika konferencji oraz nazwy Funeralia 24.

Ważne terminy:
Zgłoszenia: do 06.01.2024
Abstrakty: do 31.01.2024
Informacja o przyjęciu abstraktu: do 29.02.2024|
Wniesienie opłaty konferencyjnej: do 23.03.2024

Zgłoszenia uczestnictwa, abstrakty/referaty i plakaty
Uczestnictwo prosimy zgłaszać poprzez formularz na stronie http://ptantropologiczne.pl/ w zakładce Funeralia, Rejestracja. W tym samym miejscu został zamieszczony wzór abstraktu. Informacja o przyjęciu referatu/plakatu będzie przekazana drogą e-mailową. Referaty (max 15min) należy przygotować wyłącznie w formie prezentacji Power Point, w języku polskim lub angielskim.

Wymiar posteru: standardowy format A1 (841 x 594 mm), orientacja pionowa.

Konkurs posteru
W ramach konferencji przewidujemy organizację konkursu na najlepszy plakat naukowy. Konkurs dedykowany będzie studentom poziomu magisterskiego oraz doktoranckiego. Przewidujemy wyłonienie trzech laureatów konkursu. W zgłoszeniu należy zaznaczyć, że poster startuje w konkursie.

Noclegi
W ramach projektu MEN (KONF/SP/0439/2023/01) pokrywamy koszty noclegu dla 30 studentów w Domu Studenckiego IKE. O dofinansowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń/rejestracji, która będzie prowadzona poprzez stronę internetową konferencji

Dom Studencki IKE nie oferuje śniadań. Link: http://ike.amu.edu.pl/dom-studencki/pokoje-goscinne

Kontakt
Pytania związane z konferencją prosimy kierować na adres mailowy funeralia2020@gmail.com
Wszystkie informacje będziemy zamieszczać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego http://ptantropologiczne.pl/ w zakładce Funeralia.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Funeraliach 2024!

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”

01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo2
01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo

patronat medialny

logotyp_AZ_kolor