FUNERALIA Lednicko-Gnieźnieńskie

Cykliczna konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Zgłoszenia

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie

Funeralia Gnieźnieńsko-Lednickie

Spotkanie 21

Człowiek w perspektywie badań interdyscyplinarnych

Termin: 21-22.09.2021 r.

Miejsce: Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

Komitet Organizacyjny:

  • Dr Paweł Konczewski
  • Prof. UAM dr hab. Marta Krenz-Niedbała
  • Prof. UP dr hab. Barbara Kwiatkowska
  • Prof. UAM dr hab. Leszek Wetesko
  • Mgr Anna Wrzesińska
  • Mgr Jacek Wrzesiński

Wyzwaniem współczesnej nauki są badania o charakterze interdyscyplinarnym. Taki rodzaj badań jest szczególnie interesujący, a zarazem ważny w odniesieniu do człowieka, który w toku procesów ewolucyjnych uzyskał wyjątkowe i specyficzne cechy biologiczne, psychiczne i kulturowe, odróżniające go od innych gatunków. Biokulturowy wymiar poznania człowieka pociąga za sobą potrzebę badań interdyscyplinarnych, obejmujących zarówno nauki humanistyczne, jak i nauki przyrodnicze.

Tegoroczne, 21 Spotkanie, stanowi kontynuację „Funeraliów Lednickich”, które przez 20 lat organizowane były w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, a w tym roku mają miejsce w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.

Funeralia są wyjątkowym wydarzeniem naukowym, gdyż „spajają” badania antropologiczne i archeologiczne. Dzięki temu wydarzeniu, badacze reprezentujący różne dziedziny nauki, przede wszystkim antropologii oraz archeologii, mają okazję zaprezentować najnowsze wyniki swoich analiz.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że konferencja adresowana jest nie tylko do doświadczonych badaczy, ale przede wszystkim do młodych naukowców, a także studentów, którzy będą mieli możliwość zapoznania się z różnorodnymi technikami badawczymi i odmiennymi metodologiami badań podczas warsztatów naukowych, które mają się stać nieodłączną częścią Funeraliów. Tegoroczne warsztaty będą dotyczyły nowoczesnych technik digitalizacji zbiorów kostnych, przy wykorzystaniu skanerów światła strumieniowego.

Podczas dwudniowej konferencji, prezentowanych będzie 17
wyselekcjonowanych przez Komitet Naukowy referatów, prezentujących
wyniki badań interdyscyplinarnych populacji ludzkich. Wybrane referaty
wygłaszane w ramach Konferencji objęte będą oceną konkursową.

Komisja konkursowa wyłoni pięć najlepszych referatów. Zwycięzcy konkursu będą mieli możliwość opublikowania wyników swoich badań w czasopiśmie Anthropological Review, objętym listą MNiSW. Artykuły opublikowane zostaną w wersji on-line na stronie internetowej (https://content.sciendo.com/view/journals/ anre/anreoverview.xml).

Informacje szczegółowe:

Zgłoszenia: udziału w konferencji do dnia 15 czerwiec 2021 r. prosimy kierować poprzez stronę internetową http://ptantropologiczne.pl/funeralia/ (zakładka Rejestracja).

Abstrakt: Abstrakty prosimy przesłać do dnia 30 czerwiec 2021 r. poprzez formularz zgłoszeniowy. Przyjmujemy dwa rodzaje abstraktów: standardowy oraz zgłaszany do konkursu. W załączeniu oba formularze abstraktów.
Informacja o przyjęciu referatu będzie przekazana drogą e-mailową.
Referaty należy przygotować wyłącznie w formie prezentacji Power Point, w języku polskim lub angielskim.

Opłata konferencyjna: Opłata wynosi 100 zł dla naukowca i 50 zł dla doktoranta i studenta – wpłaty do dnia 15 czerwca 2021 r.

Numer konta
Polskie Towarzystwo Antropologiczne
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
96 1090 1447 0000 0001 3758 2058
W tytule wpłaty konieczne jest podanie imienia i nazwiska uczestnika konferencji oraz nazwy Funeralia 21.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Funeraliach!

Formularz zgłoszeniowy


Funeralia Gnieźnieńsko-Lednickie 2021

Termin: 21-22.09.2021 r.
Miejsce: Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

Formularz zgłoszeniowy

Abstrakt standardowy do pobrania

Abstrakt konkursowy do pobrania

MNISW

 Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego