Czasopismo

Anthropological Review

Anthropological Review jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, wydawanym przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 1997 r. artykuły publikowane są w języku angielskim.

Czasopismo indeksowane jest w międzynarodowych bazach danych:

  • Index Copernicus (Medical Science Int.),
  • IBSS: International Bibliography of the Social Sciences (LSE),
  • SCOPUS (Elsevier),
  • Zoological Record (Thomson Reuters).

W czasopiśmie publikowane są prace z zakresu: antropologii fizycznej i dyscyplin pokrewnych, antropologii fizycznej w badaniach interdyscyplinarnych: naukach o kulturze fizycznej, zdrowiu i jakości życia człowieka, naukach społecznych; genetyki populacyjnej, biologii, ekologii i auksologii człowieka.

Forma prac: artykuły opracowywane na prośbę redakcji, w tym recenzje książek, prace oryginalne empiryczne i doświadczalne, meta analizy, artykuły poglądowe, przegląd literatury i krótkie doniesienia dotyczące wstępnych wyników badań, studium przypadku, opinii i rekomendacji dotyczących zagadnień istotnych dla dyscypliny.

Anthropological Review

ukazuje się od 1926 i jest kontynuacją tytułów:
Przegląd Antropologiczny (tomy 1–63),
Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review (tomy 64–69)
wydawca: Polskie Towarzystwo Antropologiczne
p-ISSN: 1898-6773
e-ISSN: 2083-4594
ICV 2014: 8.86
Lista MNiSW: 70 punktów

Materiały do publikacji winny być przygotowane zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi bezpośrednio na na stronie czasopisma (https://czasopisma.uni.lodz.pl/ar/index). Również przesyłanie manuskryptu dokonuję się przez logowanie do strony czasopisma.

Open Access License:
This journal provides immediate open access to its content under the [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | Creative Commons BY 4.0 license]. Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY 4.0 license.

Financial support:
Published with the financial help of the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland.

Digitalization of the manuscripts accepted for publication in Anthropological Review in 2019, providing DOI and access to four issues of the volume 82 (altogether 32 papers) 2019 on the De Gruyter platform; financed within the agreement No. 901/P-DUN/2019 from the resources of the Minister of Science and Higher Education for the activities disseminating science.

Abstracted/Indexed by: Abstracts in Anthropology; CABI – Global Health; EBSCO Discovery Service; Elsevier – SCOPUS; Index Copernicus (Medical Science Int.); ProQuest – Biological Sciences Journals; ProQuest – Health and Medical Complete; Thomson Reuters – Zoological Record;  Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb; WorldCat (OCLC)

ISSN 1898-6773

Źródła finansowania:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Digitalizacja artykułów Anthropological Review t. 82, 2019 r. i ich publikacja elektroniczna na platformie DeGruyter Open- zadanie finansowane w ramach umowy 901/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Kontakt z redakcją

Adres redakcji
Instytut Antropologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
tel: 618295759, fax: 618295730,
e-mail: anthrev@uni.lodz.pl

prof. dr hab. Sławomir Kozieł
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Zakład Antropologii
Polska Akademia Nauk
ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel: 071 343 86 75
e-mail: anthrev@uni.lodz.pl

dr Magdalena Durda-Masny,
Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań,
tel: 618295709, fax: 618295730,
e-mail: anthrev@uni.lodz.pl

Informacje dodatkowe

Dobre praktyki  

Przegląd Antropologiczny dawniej

1964

1985

1985 Okladka AR

2001

2014

Copyright © PTA 2024