Członkowie honorowi

Godność członka honorowego mogą otrzymać osoby fizyczne za szczególne zasługi w zakresie działalności przewidzianej przez Statut. Członkostwo nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, wolni są jednak od obowiązku uiszczania składek i opłat za wydawnictwa PTA.

 

† Prof. Jan Mydlarski (Wrocław)

† Prof. Jaroslav Suchý (Czechy)
† Prof. Adam Wrzosek (Poznań)
Prof. Jean Hiernaux (Francja)
† Prof. Michał Ćwirko-Godycki (Poznań)
Prof. Indrich Valšik (Czechy)
† Joseph Weiner (Anglia)
Prof. Robert Gessein (Francja)
Prof. Olga Niekarasow Jassy (Rumunia)
Prof. Paul Boker
† Henry Victor Vallois (Francja)
Prof. Ola Ojikutu
† Prof. Bronisław Jasicki (Kraków)
† Wsiewołod P. Jakimov (Rosja)
† Victor V. Bunak (Rosja)

1959

† Prof. Jan Czekanowski (Poznań)
† Prof. Kazimierz Stołyhwo (Kraków)

1965

† Prof. Ahmed Mahmud El Batrawi (Egipt)

1968

† Prof. Tadeusz Dzierżykray-Rogalski (Warszawa)

1975

† Prof. Aleksander Lech Godlewski (Warszawa)
Prof. Stanisław Górny (Wrocław)
† Prof. Wiesław Łasiński (Łódź/Gdańsk)
† Prof. Halina. Milicer (Warszawa)
† Prof. Wanda Stęślicka-Mydlarska (Wrocław)
† Prof. Paweł Sikora (Kraków)

1979

† Carl Herman Hjorstsjö (Szwecja)
† Prof. Zbigniew Drozdowski (Poznań)

1984

† Prof. Franciszek Wokroj (Poznań)
† Prof. Witold Hensel (Warszawa)
Prof. Robert Malina (USA)
† Prof. Ilse Schwidetzky (Niemcy)
Prof. Eugen Strouhal (Czechy)
Prof. Paulina Kruger-Posner Posener-Kriéger (Francja)
† Prof. Petar Vlachovič (Jugosławia)

1987

† Prof. Adam Krechowiecki (Szczecin)
† Prof. Zivoin Gavrilović (Jugosławia)
† Prof. Krystyna Modrzewska (Uppsala, Szwecja)

1990

† Prof. Zofia Bocheńska (Kraków)
† Prof. Stanisław Panek (Kraków)
† Prof. Milan Dokladal (Czechy)

1993

† Prof. Zofia Szczotkowa (Wrocław/Szczecin)
† Prof. Otto G. Eiben (Węgry)
† Prof. Milan Pospišil  (Słowacja)

1996

† Prof. Jadwiga Kopczyńska-Sikorska (Warszawa)
† Prof. Milan Černy (Czechy)

1999

Prof. Paweł Bergman (Wrocław)
† Prof. Tadeusz Bielicki (Warszawa/Wrocław)
Prof. Judyta J. Gładykowska-Rzeczycka (Gdańsk)
† Prof. Andrzej Wierciński (Warszawa)

2001

Prof. Maciej Henneberg (Australia)
† Prof. Tadeusz Krupiński (Wrocław)
† Prof. Napoleon Wolański (Warszawa)

2003

† Prof. Andrzej Malinowski (Poznań)
† Prof. Józef Glinka (Indonezja)
† Prof. Teresa Łaska-Mierzejewska (Warszawa)
† Prof. Antoni Janusz (Wrocław)

2006

Prof. Bernard Hałaczek (Warszawa)

2007

Prof. Guido Kriesel (Toruń)
† Prof. Krzysztof Kaczanowski (Kraków)

2013

† Prof. Barbara Hulanicka (Wrocław)

2017

Prof. Danuta Kornafel (Wrocław)

2019

Prof. dr hab. Jadwiga Charzewska (Warszawa)
Prof. dr hab. Maria Kaczmarek (Poznań)
Prof. dr hab. Joachim Cieślik (Poznań)

Prof. dr hab. Janusz Piontek (Poznań)

2023

Prof. dr hab. Marek Grzybiak (Gdańsk)
dr Franciszek Rożnowski (Słupsk)
 

Copyright © PTA 2020