Rekomendacje PTA

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Badanie szczątków ludzkich

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Antropologicznego dotyczące dobrych praktyk badań naukowych szczątków ludzkich pochodzących ze stanowisk archeologicznych

Copyright © PTA 2020