Rekomendacje PTA

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Standard wykonywania pomiaru długości ciała noworodków i niemowląt

Dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Antropologicznego powstały Rekomendacje dotyczące pomiarów noworodków i niemowląt

Badanie szczątków ludzkich

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Antropologicznego dotyczące dobrych praktyk badań naukowych szczątków ludzkich pochodzących ze stanowisk archeologicznych

Copyright © PTA 2020