FUNERALIA Lednicko-Gnieźnieńskie

Cykliczna konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Komunikaty archiwalne

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie

2023

Funeralia Gnieźnieńskie 2023: program

Program: Funeralia Gnieźnieńskie (spotkanie 23)

Prawy dba o duszę swego zwierzęcia domowego”.

Człowiek wobec świata zwierząt

17-18.05.2023

Miejsce obrad: Instytut Kultury Europejskiej, Gniezno ul. Kostrzewskiego 5-7


 Program do pobrania w PDF:

17 maja (środa)

 • 9.00 Rozpoczęcie konferencji
 • 9.15-9.45 Wykład wprowadzający – prof. dr hab. Daniel Makowiecki (UMK, Toruń): Człowiek wobec świata zwierząt według archeozoologa

Sesja I (przewodniczenie: prof. ucz. dr hab. Krzysztof Borysławski)

 • 9.45-10.00 Jacek Woźny: U źródeł wspólnoty ludzko-zwierzęcej in illo tempre w świetle języka, symboli i mitologii pradziejowych
 • 10.00-10.15 Dagmara Haładaj, Hanna Mańkowska-Pliszka, Halina Przychodzeń, Ewa Rzeźnicka: Bogowie na co dzień i od święta. Stosunek starożytnych Egipcjan do zwierząt
 • 10.15-10.30 Aleksandra Pudło, Henryk Paner, Marta Osypińska: Zwierzęta w pradziejowych pochówkach na Pustyni Bayuda w Sudanie
 • 10.30-10.45 Marta Osypińska: Nie-ludzie w społeczności Berenike (I-II w., Egipt). Dane archeozoologiczne z cmentarzyska zwierząt w dyskursie o wartości i tożsamości w antyku
 • 10.45-11.00 DYSKUSJA


Sesja II (przewodniczenie: prof. dr hab. Krzysztof Szostek)

 • 11.00-11.15 Ewa Bugaj: Garść uwag o zwierzętach domowych jako towarzyszach zabaw dziecięcych w antyku na podstawie danych ikonograficznych i historycznych
 • 11.15-11.30 Grzegorz Sus: Animalia curiosa w tekstach antycznych
 • 11.30-11.45 DYSKUSJA

 

11.45-12.15 Przerwa kawowa


 • 12.15-12.30 Agnieszka Stempiń: Dlaczego „kości” zostały rzucone?
 • 12.30-12.45 Małgorzata Zalewska: Zwierzęta w życiu bialskich Radziwiłłów
 • 12.45-13.00 Kamil Wasilkiewicz: Templariusze wobec zwierząt (XII-XIV w.). Perspektywa historyczna
 • 13.00-13.15 Kamil Kajkowski: Bydło w wyobrażeniach eschatologicznych wczesnośredniowiecznych Słowian zachodnich. Kontekst nekropoliczny
 • 13.15-13.30 DYSKUSJA

 

13.30-14.45 Przerwa obiadowa

14.45-15.30 Zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie


Sesja III (przewodniczenie: prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger)

 • 15.45-16.00 Jacek Górski, Przemysław Makarowicz: Zwierzęta w życiu obrzędowym społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego
 • 16.00-16.15 Kamilla Waszczuk, Andrzej Michałowski, Daniel Żychliński: Pokarm żywych czy umarłych? Ślady konsumpcji mięsa w nasypach kurhanów kultury wielbarskiej na stanowisku nr 37 w Mirosławiu, gm. Ujście, pow. pilski
 • 16.15-16.30 Łukasz Miechowicz: Zwierzęta w ciałopalnym obrządku pogrzebowym Słowian na przykładzie znalezisk z obszaru dzisiejszej Polski
 • 16.30-16.45 Magdalena Przysiężna-Pizarska: Rytuały przedchrześcijańskie na grodzisku w Ryczynie pow. Oława – uwagi archeologiczne
 • 16.45-17.00 Paweł Szczepanik, Daniel Makowiecki, Wojciech Chudziak: Konie w kulturze Słowian. Pomiędzy wierzeniami przedchrześcijańskimi, a religijnością ludową. Studia przypadków
 • 17:00-17.30 DYSKUSJA

 

19.00 kolacja

  

18 maja (czwartek)

Sesja IV (przewodniczenie: prof. ucz. dr hab. Alicja Budnik)

 • 9.15-9.30 Katarzyna Biernacka, Jacek Szczurowski: Czy na drzwiach gnieźnieńskich znajduje się małpa? Analiza elementu bordiury Porta Regia z perspektywy antropologa
 • 9.30-9.45 Anna Izabella Zalewska: (Nie)obecność zwierząt w kontekstach dokonanych zbrodni wojennych. Mikro-studium ontologii relacyjnej
 • 9.45-10.00 Daryna Kharuk: Furry squad: cooperation between man and animal during the full-scale Russo-Ukrainian war
 • 10.00-10.15 Aleksandra Szafarowicz, Aleksandra Karykowska: Prozdrowotny wpływ psa na człowieka na przestrzeni wieków
 • 10.15-10.30 Zuzanna Majbrodzka, Józef Bednarczyk: Z badań nad rolą psa w sferze obrzędowej społeczności kultury przeworskiej na Kujawachnowe spojrzenie
 • 10.30-10.45 Jacek Bojarski: Człowiek, koń, pies – razem za życia i po śmierci. Refleksje na przykładach pochówków z Kałdusa
 • 10.45-11.00 DYSKUSJA

 

11.00-11.30 Przerwa kawowa


Sesja V (przewodniczenie: prof. dr hab. Janusz Piontek)

 • 11.30-11.45 Maciej Gembicki: Zmiany morfologiczne neolitycznego bydła z terenów Serbii i Polski
 • 11.45-12.00 Alicja Budnik, Beata Borowska, Justyna Marchewka-Długońska: Gruźlica jako pamiątka po udomowieniu zwierząt. Przypadek nowożytnego Zbucza
 • 12.00-12.15 Aleksandra Karykowska, Paweł Konczewski, Barbara Kwiatkowska, Joanna Witan, Aleksandra Lisowska-Gaczorek, Krzysztof Szostek: Ryby w diecie mieszkańców wsi Libkovice (Czechy) w późnym średniowieczu i nowożytności
 • 12.15-12.30    Jacek Tomczyk, Anna Myszka, Anna Gręzak, Aleksandra Lisowska-Gaczorek, Krzysztof Szostek: Dieta populacji Radomia (XI-XIX w.) w badaniach odontologiczno-środowiskowych
 • 12.30-12.45 Tomasz Skorupka: Motywy ptaków na zabytkach archeologicznych z ziem polskich (XI w. p.n.e. – XVII w. n.e.)
 • 12.45-13.00 Martyna Wiejacka: Kury i bieliki. Dwie różne relacje człowieka i ptaków na podstawie analiz archeozoologicznych
 • 13.00-13.15 Agata Hałuszko, Marcin Kadej: Owady i ich znaczenie w archeologii
 • 13.15-13.30 DYSKUSJA

 

Zakończenie konferencji

13.30-14.30 Przerwa obiadowa


 • 14.30-16.00 Warsztaty archeozoologiczne (dr Anna Gręzak – Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski): Archeozoologia w praktyce.

Komunikat 1: Funeralia Gnieźnieńskie 2023

Funeralia Gnieźnieńskie (spotkanie 23)

Prawy dba o duszę swego zwierzęcia domowego”.
Człowiek wobec świata zwierząt

Termin: 17-18.05.2023

Miejsce obrad: Instytut Kultury Europejskiej, Gniezno ul. Kostrzewskiego 5-7

Serdecznie zapraszamy badaczy i studentów zainteresowanych zagadnieniami z obszaru archeologii, antropologii i dyscyplin pokrewnych do udziału w tegorocznych Funeraliach Gnieźnieńskich!

Opłata konferencyjna: 220 zł (opłata pokrywa: koszt wyżywienia).

Numer konta: 96 1090 1447 0000 0001 3758 2058
Polskie Towarzystwo Antropologiczne, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań.
W tytule wpłaty konieczne jest podanie imienia i nazwiska uczestnika konferencji oraz nazwy Funeralia 23.

Ważne terminy:
Zgłoszenia: do 28.02.2023
Abstrakty: do 28.02.2023
Informacja o przyjęciu abstraktu: 15.04.2023
Wniesienie opłaty konferencyjnej: 23.04.2023

Zgłoszenia uczestnictwa, abstrakty/referaty i plakaty
Uczestnictwo prosimy zgłaszać poprzez formularz na stronie http://ptantropologiczne.pl/ w zakładce Funeralia/Rejestracja. W tym samym miejscu został zamieszczony wzór abstraktu. Informacja o przyjęciu referatu/plakatu będzie przekazana drogą e-mailową. Referaty (max 15min) należy przygotować wyłącznie w formie prezentacji Power Point, w języku polskim lub angielskim. Wymiar posteru: standardowy format A1 (841 x 594 mm), orientacja pionowa.

Noclegi
Zachęcamy do skorzystania z oferty noclegowej Domu Studenckiego IKE w cenie 65 zł za jedną noc. Dom Studencki IKE nie oferuje śniadań. Oferta obejmuje 25 osób. Pokoje: pojedyncze i podwójne. Link: http://ike.amu.edu.pl/dom-studencki/pokoje-goscinne

Kontakt
Pytania związane z konferencją prosimy kierować na adres mailowy funeralia2020@gmail.com

Wszystkie informacje będziemy zamieszczać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego http://ptantropologiczne.pl/ w zakładce Funeralia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Funeraliach 2023!

2022

Komunikat 3: Książka abstraktowa Konferencji Funeralia

zapraszamy do lektury abstraktów konferencji, który znajdą Państwo w pliku obok:

Komunikat 2: Program Konferencji Funeralia

zapraszamy do lektury programu konferencji, który znajdą Państwo w pliku obok:
 

Komunikat 1: Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie 2022 - zapisy otwarte

Serdecznie zapraszamy badaczy i studentów zainteresowanych zagadnieniami z obszaru archeologii, antropologii i dyscyplin pokrewnych do udziału w tegorocznych Funeraliach Lednicko-Gnieźnieńskich!

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie, Spotkanie 22, pt.: „Uniwersalizm i różnorodność. Grób w badaniach interdyscyplinarnych”

Termin: 18-19 maja 2022 r.

Miejsce: Instytut Kultury Europejskiej UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7, Gniezno

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Antropologiczne, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Instytut Kultury Europejskiej UAM

Opłata konferencyjna: 170 zł (opłata pokrywa koszt wyżywienia: dwa obiady, przerwy kawowe, uroczysta kolacja).

Numer konta
Polskie Towarzystwo Antropologiczne, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań 6, 61-614 Poznań
96 1090 1447 0000 0001 3758 2058

W tytule wpłaty konieczne jest podanie imienia i nazwiska uczestnika konferencji oraz nazwy Funeralia 22.

Ważne terminy:
Zgłoszenia: do 28.02.2022
Abstrakty: do 31.03.2022
Informacja o przyjęciu abstraktu: 20.04.2022
Wniesienie opłaty konferencyjnej: 30.04.2022

Zgłoszenia uczestnictwa, abstrakty i referaty
Uczestnictwo prosimy zgłaszać poprzez formularz na stronie http://ptantropologiczne.pl/ w zakładce Funeralia, Rejestracja. W tym samym miejscu będzie zamieszczony wzór abstraktu. Informacja o przyjęciu referatu zostanie przekazana drogą e-mailową. Referaty (max. 15 min.) należy przygotować wyłącznie w formie prezentacji Power Point, w języku polskim lub angielskim.

Noclegi
Zachęcamy do skorzystania z oferty noclegowej Domu Studenckiego IKE w cenie 50 zł. za jedną noc. Oferta obejmuje 60 osób. Pokoje: pojedyncze i podwójne. Link: http://ike.amu.edu.pl/dom-studencki/pokoje-goscinne

Opłatę za nocleg należy przelać na konto UAM: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903,
w tytule proszę wpisać swoje dane oraz numer subkonta: 704100 (DS Gniezno)

Odbiorca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Kontakt
Pytania związane z konferencją prosimy kierować na adres mailowy funeralia2020@gmail.com

Wszystkie informacje będziemy zamieszczać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego http://ptantropologiczne.pl/ w zakładce Funeralia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Funeraliach 2022!

2021

Komunikat 5: Program Funeraliów

Drodzy Uczestnicy Funeraliów 2021,
 
serdecznie dziękujemy za zgłoszenie udziału w tegorocznych Funeraliach Lednicko-Gnieźnieńskich. Będzie nam miło wspólnie dyskutować o interdyscyplinarnych badaniach biologii i kultury populacji ludzkich. Zapraszamy tym razem do Instytutu Kultury Europejskiej, Gniezno, ul. Kostrzewskiego 5-7.
 
W załączeniu udostępniamy program Funeraliów oraz abstrakty wystąpień:
 
Program Konferencji: pobierz program
Prezentacja Abstraktów: pobierz abstrakty
 

Komunikat 4: Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie 2021 - zapisy otwarte

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką na styku antropologii i archeologii do rejestracji na konferencję w Gnieźnie.

Abstrakt: Abstrakty prosimy przesłać do dnia 30 czerwiec 2021 r. poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce  rejestracja. Przyjmujemy dwa rodzaje abstraktów: standardowy oraz zgłaszany do konkursu. Formularze abstraktów dostępne w zakładce rejestracja.

Informacja o przyjęciu referatu będzie przekazana drogą e-mailową. Referaty należy przygotować wyłącznie w formie prezentacji Power Point, w języku polskim lub angielskim.

Opłata konferencyjna: Opłata wynosi 100 zł dla naukowca i 50 zł dla doktoranta i studenta – wpłaty do dnia 15 czerwca 2021 r. 

Numer konta

Polskie Towarzystwo Antropologiczne Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
96 1090 1447 0000 0001 3758 2058

W tytule wpłaty konieczne jest podanie imienia i nazwiska uczestnika konferencji oraz nazwy Funeralia 21. 

Noclegi:  30 studentom gwarantujemy darmowy nocleg w domu studenta na terenie Instytutu Kultury Europejskiej (http://ike.amu.edu.pl/dom-studencki/pokoje-goscinne). Liczba noclegów jest ograniczona – o przyznaniu noclegu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Osobom biorącym udział w konferencji rekomendujemy następujące hotele (oferta rabatowa na hasło „Polskie Towarzystwo Antropologiczne”). W hotelach uczestnicy konferencji mają preferencyjne ceny:

Hotel W Starej Kamienicy (www.wstarejkamienicy.pl)
Pokój 1-osobowy de lux 120zł (doba ze śniadaniem)
Pokój 2-osobowy de lux 180zł (doba ze śniadaniem)
Pokój 3-osobowy de lux 210zł (doba ze śniadaniem)

Hotel Feniks (www.hotelfeniks.pl)
Pokój 1-osobowy130 zł (doba ze śniadaniem)
Pokój 2-osobowy 190 zł (doba ze śniadaniem)

Hotel Pietrak, Hotel Adalbertus (www.pietrak.pl)
Cena pokoju z 10% zniżką od ceny standardowej.

30

Komunikat 3: Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie, Spotkanie 21 (21-22.09.2021).
Człowiek w perspektywie badań interdyscyplinarnych

 Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Antropologiczne, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Instytut Kultury Europejskiej UAM

Szanowni Państwo,
Drodzy Sympatycy Funeraliów!

Pandemia pokrzyżowała plany zorganizowania w zeszłym roku Funeraliów (Spotkanie 21), dotyczących badań interdyscyplinarnych populacji ludzkich pradziejowych i historycznych. Przełożyliśmy termin konferencji na wrzesień (21-22.09) 2021 r., termin, który wydaje się obecnie bardzo realny!  

Uprzejmie przypominamy o możliwości udziału w konkursie. Komisja konkursowa wyłoni pięć najlepszych referatów, których autorzy będą nagrodzeni publikacją wyników swoich badań w czasopiśmie Anthropological Review, objętym listą MNiSW. Artykuły opublikowane zostaną w wersji online na stronie internetowej (https://content.sciendo.com/view/journals/anre/anreoverview.xml).

Będziemy więc prosić, żeby osoby biorące udział w konkursie nadsyłały bardziej rozbudowane abstrakty swoich referatów, niż abstrakty standardowe (zawierające do 1600 znaków), których oczekujemy od pozostałych uczestników konferencji. Dłuższe i pełniejsze teksty pozwolą Komitetowi Naukowemu na wyłonienie laureatów konkursu. Informacje o abstraktach zostanie podana w kolejnym komunikacie.

Ponieważ jednym z celów konferencji jest pogłębienie wiedzy i kompetencji studentów reprezentujących nauki biologiczne i archeologiczne, chcemy zapewnić 30 studentom darmowy nocleg w Gnieźnie. O dofinansowaniu zadecyduje kolejność rejestracji, która będzie prowadzona poprzez stronę internetową konferencji.

Wszystkie informacje będziemy zamieszczać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego http://ptantropologiczne.pl/
w zakładce Funeralia.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji o nadchodzących Funeraliach!

Komunikat 2: Zmiana terminu konferencji "Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie"

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na przesunięcie terminu konferencji „Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie” na 2021r.
Dokładna data konferencji zostanie podana w odrębnym komunikacje.

Komunikat 1: Dofinansowanie "Funeraliów Gnieźnieńsko-Lednickich"

Miło nam poinformować, że nasze Towarzystwo otrzymało dofinansowanie w ramach projektu MNiSW: „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”. Złożony projekt dotyczy finansowania konferencji „Funaralia Gnieźnieńsko-Lednickie”, które odbędą się we wrześniu tego roku. Przyznana kwota to 20.000zł.

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”

01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo2
01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo

patronat medialny

logotyp_AZ_kolor