FUNERALIA Lednicko-Gnieźnieńskie

Cykliczna konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Galerie poprzednich edycji

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie 2022

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie 2021

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie 2010

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie 2009

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie 2008

MNISW

 Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego