FUNERALIA Lednicko-Gnieźnieńskie

Cykliczna konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Komunikaty

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie

Funeralia Gnieźnieńskie 2024: Komunikat I

Funeralia Gnieźnieńskie (spotkanie 24)
Od „Adama i Ewy” do współczesności: więzy rodzinne i społeczne w ujęciu biologicznym i kulturowym
15-16.05.2024

Miejsce obrad: Instytut Kultury Europejskiej, Gniezno ul. Kostrzewskiego 5-7
Serdecznie zapraszamy badaczy i studentów zainteresowanych zagadnieniami z obszaru archeologii, antropologii i dyscyplin pokrewnych do udziału w tegorocznych Funeraliach Gnieźnieńskich!

Komitet Organizacyjny:

Komitet Naukowy:

dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. ucz.

prof. dr hab. Janusz Piontek

dr hab. Marta Krenz-Niedbała, prof. ucz.

prof. dr hab. Maria Kaczmarek

prof. dr hab. Jacek Tomczyk

prof. dr hab. Krzysztof Szostek

dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek

prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak

dr Anna Myszka

dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. ucz.

dr Jacek Szczurowski

dr hab. Wiesław Lorkiewicz, prof. ucz.

dr Kamil Wasilkiewicz

dr hab. Iwona Teul

mgr Jacek Wrzesiński

prof. dr hab. Andrzej Michałowski

mgr Anna Wrzesińska

dr hab. Mateusz Jaeger, prof. ucz.

 

dr hab. Leszek Wetesko, prof. ucz.

 

dr hab. Andrzej Janowski, prof. IAiE PAN

 

dr Michał Bogacki

Opłata konferencyjna: 270 ZLP (opłata pokrywa: koszt wyżywienia).

Numer konta: 94 1020 1026 0000 1302 0641 6806
Polskie Towarzystwo Antropologiczne, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań.

W tytule wpłaty konieczne jest podanie imienia i nazwiska uczestnika konferencji oraz nazwy Funeralia 24.

Ważne terminy:
Zgłoszenia: do 06.01.2024
Abstrakty: do 31.01.2024
Informacja o przyjęciu abstraktu: do 29.02.2024|
Wniesienie opłaty konferencyjnej: do 23.03.2024

Zgłoszenia uczestnictwa, abstrakty/referaty i plakaty
Uczestnictwo prosimy zgłaszać poprzez formularz na stronie http://ptantropologiczne.pl/ w zakładce Funeralia, Rejestracja. W tym samym miejscu został zamieszczony wzór abstraktu. Informacja o przyjęciu referatu/plakatu będzie przekazana drogą e-mailową. Referaty (max 15min) należy przygotować wyłącznie w formie prezentacji Power Point, w języku polskim lub angielskim.

Wymiar posteru: standardowy format A1 (841 x 594 mm), orientacja pionowa.

Konkurs posteru
W ramach konferencji przewidujemy organizację konkursu na najlepszy plakat naukowy. Konkurs dedykowany będzie studentom poziomu magisterskiego oraz doktoranckiego. Przewidujemy wyłonienie trzech laureatów konkursu. W zgłoszeniu należy zaznaczyć, że poster startuje w konkursie.

Noclegi
W ramach projektu MEN (KONF/SP/0439/2023/01) pokrywamy koszty noclegu dla 30 studentów w Domu Studenckiego IKE. O dofinansowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń/rejestracji, która będzie prowadzona poprzez stronę internetową konferencji

Dom Studencki IKE nie oferuje śniadań. Link: http://ike.amu.edu.pl/dom-studencki/pokoje-goscinne

Kontakt
Pytania związane z konferencją prosimy kierować na adres mailowy funeralia2020@gmail.com
Wszystkie informacje będziemy zamieszczać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego http://ptantropologiczne.pl/ w zakładce Funeralia.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Funeraliach 2024!

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”

01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo2
01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo

patronat medialny

logotyp_AZ_kolor