FUNERALIA Lednicko-Gnieźnieńskie

Cykliczna konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Kontakt

Pytania związane z konferencją prosimy kierować na adres mailowy: funeralia2020@gmail.com

Wszystkie informacje będziemy zamieszczać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego http://ptantropologiczne.pl/ w zakładce Funeralia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Funeraliach 2023!

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie

MNISW

Dofinansowano z programu
„Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

patronat medialny

logotyp_AZ_kolor