FUNERALIA Lednicko-Gnieźnieńskie

Cykliczna konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Komitet organizacyjny

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie

Komitet Organizacyjny:

 • prof. ucz. Jacek Tomczyk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. ucz. dr hab. Leszek Wetesko – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. ucz. dr hab. Barbara Kwiatkowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. ucz. dr hab. Marta Krenz-Niedbała – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paweł Konczewski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Jacek Wrzesiński – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 • mgr Anna Wrzesińska – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Komitet Naukowy:
 • prof. dr hab. Maria Kaczmarek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Leszek Mrozewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Krzysztof Szostek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. ucz. dr hab. Krzysztof Borysławski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr hab. Wojciech Dzieduszycki

  (Polska Akademia Nauk)
 • prof. ucz. dr hab. Barbara Kwiatkowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. ucz. dr hab. Marta Krenz-Niedbała (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. ucz. dr hab. Jacek Tomczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • mgr Jacek Wrzesiński (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
MNISW

 Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego