działalność naukowa

Konferencje PTA

Konferencja PTA

Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
Uwaga! Najbliższa Konferencja PTA została przeniesiona na 2022 r.

Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego:

Polskie Towarzystwo Antropologiczne co dwa lata organizuje ogólnopolską konferencję naukową z udziałem członków, specjalistów innych dziedzin i gości zagranicznych. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, poza antropologami skupia badaczy innych dyscyplin zajmujących się człowiekiem: archeologów, socjologów, pedagogów, psychologów, lekarzy, badaczy kultury fizycznej i innych.

Konferencja ma charakter cykliczny, to znaczy, że organizowana jest kolejno przez ośrodki naukowe reprezentowane w naszym Towarzystwie.

Celem konferencji jest zarówno prezentacja badań i projektów naukowych, tych podstawowych, jak i wysokospecjalistycznych, jak również wymiana myśli i poglądów różnych ośrodków naukowych. Podczas konferencji Autorzy mają możliwość prezentacji swoich osiągnięć zarówno podczas sesji referatowych, jak i posterowych. Drugim istotnym celem naszych spotkań jest integracja całego środowiska antropologicznego.

Krótka historia naszych konferencji:

1985: 70 konferencja naukowa PTA (Błażejewko p. Poznaniem)
1986: 71 konferencja naukowa PTA (Wrocław)
1987: 72 konferencja naukowa PTA (Bachotek k. Brodnicy)
1988: 73 konferencja naukowa PTA (Poznań)
1989: 74 konferencja naukowa PTA (Szczecin)
1990: 75 konferencja naukowa PTA (Karpacz)
1992: 76 konferencja naukowa PTA (Słupsk)
1993: 77 konferencja naukowa PTA (Gdańsk)
1994: 78 konferencja naukowa PTA (Kraków)
1995: 79 konferencja naukowa PTA (Kiekrz k. Poznania)
1996: 80 konferencja naukowa PTA (Lublin)
1997: 81 konferencja naukowa PTA (Polanica Zdrój)
1999: 82 konferencja naukowa PTA (Rynia k. Warszawy)
2001: 83 konferencja naukowa PTA (Toruń)
2003: 84 konferencja naukowa PTA (Gdańsk)
2005: 85 konferencja naukowa PTA (Poznań)
2007: 86 konferencja naukowa PTA (Kraków)
2009: 87 konferencja naukowa PTA (Łódź)
2011: 88 konferencja naukowa PTA (Wrocław)
2013: 89 konferencja naukowa PTA (Warszawa)
2015: 90 konferencja naukowa PTA (Poznań)
2017: 91 konferencja naukowa PTA (Szczecin)
2019: 92 konferencja naukowa PTA (Kraków)
2022: 93 konferencja naukowa PTA (Łódź)

Komunikaty

Z uwagi na stan epidemii Zarząd Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, po zasięgnięciu opinii Członków Towarzystwa (w przeprowadzonej ankiecie internetowej) oraz po konsultacjach z Członkami Ośrodka Łódzkiego, będącego organizatorem najbliższej konferencji, zdecydował o jej przeniesieniu na rok 2022. Ufamy, że podjęta decyzja spełnia oczekiwania naszych członków, a równocześnie wzmocni chęć przybycia na kolejną wyczekiwaną konferencję.

Zobacz także konferencje współorganizowane przez PTA

Funeralia

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie
Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie: Cykliczne spotkania o charakterze warsztatowym. W Funeraliach uczestniczą archeolodzy, antropolodzy, historycy, antropologowie kultury, etnografowie, językoznawcy, kulturoznawcy, fizycy, chemicy, biolodzy molekularni, geolodzy, palinolodzy, archeozoolodzy i przedstawiciele szeregu innych dyscyplin. Do roku 2017 udało się zorganizować 20 Spotkań i opublikować materiały z 18
Zobacz więcej

OSKA

Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna
Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna (OSKA) jest wydarzeniem o wieloletniej tradycji, cieszącym coraz większą popularnością wśród młodych naukowców, których obszar badawczy związany jest z antropologią, naukami medycznymi i dyscyplinami pokrewnymi.
Zobacz więcej

Copyright © PTA 2020