poznaj nas

Władze Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Zarząd główny

Przewodniczący

Prof. dr hab. Jacek Tomczyk
Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickigo 1/3
01-938 Warszawa
e-mail: j.tomczyk@uksw.edu.pl

Vice-Przewodniczący

Prof. ucz. dr hab. Marta Krenz-Niedbała
Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań
e-mail: martak@amu.edu.pl

Sekretarz

dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickigo 1/3
01-938 Warszawa
e-mail: a.lisowska-gaczorek@uksw.edu.pl

Skarbnik

dr Anna Myszka
Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickigo 1/3
01-938 Warszawa
e-mail: a.myszka@uksw.edu.pl

Członkowie zarządu głównego

dr Beata Cienkosz-Stepańczak
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków
e-mail: b.stepanczak@uj.edu.pl

Prof ucz. dr hab. Zbigniew Czapla
Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań
e-mail: czapla@amu.edu.pl

Prof. ucz. dr hab. Łukasz Kryst
Instytut Nauk Biomedycznych
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Aleja Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
e-mail: lkryst@poczta.onet.pl

dr Aleksandra Pudło
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
ul. Mariacka 25/26
80-833 Gdańsk
e-mail: a.pudlo@archeologia.pl

dr Jacek Szczurowski
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Kożuchowska 5
51-631 Wrocław
e-mail: jacek.szczurowski@upwr.edu.pl

Prof. ucz. dr hab. Anita Szwed
Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań
e-mail: aniszwed@amu.edu.pl

dr hab. Małgorzata Waszak
Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
e-mail: waszak@awf.poznan.pl

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca

dr hab. Aleksandra Stachoń, prof. ucz.
Zakład Biologicznych i Medycznych Podstaw Sportu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
al. I.J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
e-mail: aleksandra.stachon@awf.wroc.pl

Vice-Przewodnicząca

dr n. med. Ewa Wójtowicz
Zakład Anatomii i Antropologii
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
e-mail: ewa.wojtowicz@awf.gda.pl

Członkowie

dr hab. Aneta Sitek, prof. ucz.
Katedra Antropologii
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź
e-mail: aneta.sitek@biol.uni.lodz.pl

Członkowie

dr hab. Aleksandra Gawlikowska-Sroka, prof. ucz.
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
e-mail: aleksandra.gawlikowska.sroka@pum.edu.pl

Członkowie

dr hab. Iwona Teul
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
e-mail: iwona.teul@pum.edu.pl

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca

dr Wioletta Nowaczewska –
Zakład Biologii Człowieka
Uniwersytet Wrocławski
S. Przybyszewskiego 63
51-148 Wrocław
e-mail: wioletta.nowaczewska@uwr.edu.pl

Sekretarz

dr Maciej Mularczyk Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
e-mail: maciej.mularczyk@pum.edu.pl

Członkowie

dr n.med. Aleksandra Karykowska
Zakład Antropologii, Instytut Biologii Środowiskowej,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Kożuchowska 5
51-631 Wrocław
e-mail: aleksandra.karykowski@upwr.edu.pl

Członkowie

dr hab. Ewa Rębacz-Maron
Katedra Ekologii I Antropologii, Instytut Biologii
Uniwersytet Szczeciński
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
e-mail: ewa.rebacz-maron@usz.edu.p

Członkowie

dr hab. Agnieszka Suder, prof. ucz.
Zakład Anatomii, Instytut Nauk Podstawowych
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
e-mail: agnieszka.suder@awf.krakow.pl

Rzecznik Towarzystwa

dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
Instytutu Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickigo 1/3
Warszawa 01-938
e-mail: j.nieczuja@uksw.edu.p

Copyright © PTA 2020