poznaj nas

Władze Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Zarząd główny

Przewodniczący

Prof. dr hab. Jacek Tomczyk
Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickigo 1/3
01-938 Warszawa
e-mail: j.tomczyk@uksw.edu.pl

Vice-Przewodniczący

Prof. ucz. dr hab. Marta Krenz-Niedbała
Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań
e-mail: martak@amu.edu.pl

Sekretarz

dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickigo 1/3
01-938 Warszawa
e-mail: a.lisowska-gaczorek@uksw.edu.pl

Skarbnik

dr Anna Myszka
Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickigo 1/3
01-938 Warszawa
e-mail: a.myszka@uksw.edu.pl

Członkowie zarządu głównego

dr Beata Cienkosz-Stepańczak
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków
e-mail: b.stepanczak@uj.edu.pl

Prof ucz. dr hab. Zbigniew Czapla
Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań
e-mail: czapla@amu.edu.pl

Prof. ucz. dr hab. Łukasz Kryst
Instytut Nauk Biomedycznych
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Aleja Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
e-mail: lkryst@poczta.onet.pl

dr Aleksandra Pudło
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
ul. Mariacka 25/26
80-833 Gdańsk
e-mail: a.pudlo@archeologia.pl

dr Jacek Szczurowski
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Kożuchowska 5
51-631 Wrocław
e-mail: jacek.szczurowski@upwr.edu.pl

Prof. ucz. dr hab. Anita Szwed
Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań
e-mail: aniszwed@amu.edu.pl

dr hab. Małgorzata Waszak
Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
e-mail: waszak@awf.poznan.pl

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca

dr hab. n med. Iwona Teul
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
e-mail: teul@life.pl

Vice-Przewodnicząca

dr Agnieszka Tomaszewska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Kożuchowska 5,
51-631 Wrocław
e-mail: agnieszka.tomaszewska@up.wroc.pl

Członkowie

dr Justyna Andrzejewska
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
al. I.J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
e-mail: justyna.andrzejewska@awf.wroc.p

Członkowie

dr Aleksandra Stachoń
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
al. I. J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
e-mail: aleksandra.stachon@awf.wroc.pl

Członkowie

dr Joanna Rogóż
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Moniuszki 10
35-015 Rzeszów
e-mail: jrogoz@ur.edu.pl

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca


dr Wioletta Nowaczewska
Uniwersytet Wrocławski
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
e-mail: wioletta.nowaczewska@uwr.edu.pl

Członkowie

dr Maciej Mularczyk
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
e-mail: maciej.mularczyk@pum.edu.pl

Członkowie

dr hab. Jerzy Saczuk
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudzkiego w Warszawie (Filia w Białej Podlaskiej)
ul. Akademicka 2
21-500 Biała Podlaska
e-mail: jerzy.saczuk@awf-bp.eu.pl

Członkowie

Prof. ucz. dr hab. Agnieszka Suder
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
e-mail: agnieszka.suder@awf.krakow.pl

Członkowie

dr hab. Ewa Rębacz-Maron
Uniwersytet Szczeciński
ul. Wąska 13,
71-415 Szczecin
e-mail: rebae@uni.szczecin.pl

Rzecznik Towarzystwa

dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
Instytutu Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickigo 1/3
Warszawa 01-938
e-mail: j.nieczuja@uksw.edu.p

Copyright © PTA 2020