gdzie jesteśmy

Oddziały Towarzystwa

Bydgoszcz

Siedziba oddziału: Katedra i Zakład Antropologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy ul. Świętojańska 20 85-077 Bydgoszcz

dr Andrzej Lewandowski
Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Świętojańska 20
85-077 Bydgoszcz
e-mail: kizpodskf@cm.umk.pl

dr Bartłomiej Niespodziński
Instytut Kultury Fizycznej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Sportowa 2
85-091 Bydgoszcz
e-mail: bartlomiej.niespodzinski@ukw.edu.pl

dr Jerzy Eksterowicz
Zakład Biomedycznych Podstaw Kultury Fizycznej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Sportowa 2
85-091 Bydgoszcz
e-mail: jekster@ukw.edu.pl

mgr Tomasz Koczorski
e-mail: patronikus@interia.pl

Gdańsk

Siedziba oddziału: Zakład Anatomii i Antropologii Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Kazimierza Górskiego 1 80-336 Gdańsk

prof. ucz. dr hab. Barbara Duda-Biernacka
Katedra Nauk Przyrodniczych
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
e-mail: barbara.duda-biernacka@awf.gda.pl

dr Aleksandra Pudło
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
ul. Mariacka 25/26
80-833 Gdańsk
e-mail: a.pudlo@archeologia.pl

dr Ewa Wojtowicz
Katedra Nauk Przyrodniczych
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
e-mail: ewawoj14@wp.pl

mgr Magdalena Piernicka
Katedra Sportu Powszechnego
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
magda.piernicka@wp.pl

Kielce

Siedziba oddziału: Collegium Medicum UJK w Kiecach ul. IX Wieków Kielc 19A 25-516 Kielce

prof. ucz. dr hab. Edyta Suliga
Collegium Medicum
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. IX Wieków Kielc 19a
25-516 Kielce
e-mail: edyta.suliga@ujk.edu.pl

dr Magdalena Lelonek
Instytut Edukacji Szkolnej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Krakowska 11
25-029 Kielce

dr Agnieszka Przychodni
Instytut Edukacji Szkolnej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Krakowska 11
25-029 Kielce
e-mail: agnieszka.przychodni@ujk.edu.pl

Kraków

Siedziba oddziału: Zakład Antropologii Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ul. Gronostajowa 9 30-387 Kraków

prof. dr hab. Ryszard Żarów
Instytut Nauk Biomedycznych
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Aleja Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
e-mail: ryszard.zarow@awf.krakow.pl

dr hab. Henryk Głąb
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków
e-mail: henryk.glab@uj.edu.pl

dr Madalena Żegleń
Instytut Nauk Biomedycznych
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Aleja Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
e-mail: magdalena.zeglen@gmail.com

prof ucz. dr hab. Łukasz Kryst
Instytut Nauk Biomedycznych
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Aleja Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
e-mail: lkryst@poczta.onet.pl

Łódź

Siedziba oddziału: Katedra Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego ul. Banacha 12/16 90-237 Łódź

prof. ucz. dr hab. Wiesław Lorkiewicz
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
90-237 Łódź
ul. Banacha 12/16 budynek A
e-mail: wieslaw.lorkiewicz@biol.uni.lodz.pl

dr Marta Kurek
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
90-237 Łódź
ul. Banacha 12/16 budynek A
e-mail: marta.kurek@biol.uni.lodz.pl

dr Iwona Rosset
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
90-237 Łódź
ul. Banacha 12/16 budynek A
e-mail: iwona.rosset@biol.uni.lodz.pl

 

Poznań

Siedziba Oddziału: Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 61-614 Poznań

prof. ucz. dr hab. Tomasz Hanć
Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań
e-mail: tomekh@amu.edu.pl

dr Magdalena Durda-Masny
Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań
e-mail: mdurda@amu.edu.pl

mgr Małgorzata Jusiakowska-Piputa
e-mail: malgorzatajupi@wp.pl

Rzeszów

Siedziba Oddziału: Katedra Biomedycznych Podstaw Wychowania Fizycznego i Sportu Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytet Rzeszowski ul. Hoffmanowej 25 35-310 Rzeszów e-mail: ptarzeszow@wp.pl

prof. ucz. dr hab. Wojciech Czarny
Wydział Wychowania Fizycznego
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Towarnickiego 3
35-959 Rzeszów
e-mail: wczarny@ur.edu.pl

mgr Maciej Brożyna
Wydział Wychowania Fizycznego
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Towarnickiego 3
35-959 Rzeszów
e-mail: maxu10@wp.pl

mgr Maciej Śliż
Wydział Wychowania Fizycznego
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Towarnickiego 3
35-959 Rzeszów
e-mail: msliz@ur.edu.pl

mgr Klementyna Polak
Wydział Wychowania Fizycznego
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Towarnickiego 3
35-959 Rzeszów
e-mail: kpolak@ur.edu.pl

Szczecin

Siedziba Oddziału: Katedra Antropologii Uniwersytet Szczeciński ul. Wąska 13 71-415 Szczecin

dr hab. n med. Iwona Teul
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
e-mail: teul@life.pl

dr hab. Lilianna Wdowiak
Samodzielna Pracownia Edukacji Medycznej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. gen. Dezyderego Chłapowskiego 11
70-103 Szczecin
e-mail: lwdowiak@sci.pam.szczecin.pl

dr hab. Ewa Rębacz-Maron
Wydział Biologii
Uniwersytet Szczeciński
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
e-mail: ewa.rebacz-maron@usz.edu.pl

Warszawa

Oddział Siedziby: Katedra Biologii Człowieka, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa 45

prof. ucz. dr hab. Monika Łopuszańska-Dawid
Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa 45
e-mail: mlopusza@gmail.com

dr Anna Myszka
Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
e-mail: a.myszka@uksw.edu.pl

dr Anna Kopiczko
Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa 45
e-mail: anna.kopiczko@awf.edu.pl

 mgr Natalii Bieńko:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Wrocław

Siedziba Oddziału: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
al. Ignacego Jana
Paderewskiego 35
51-612 Wrocław

dr Paweł Dąbrowski
Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ul. T. Chałubińskiego 6a
50-368 Wrocław
e-mail: pawel.dabrowski@umed.wroc.pl

dr Justyna Andrzejewska
Zakład Antropologii Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
al. I. J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
e-mail: justyna.andrzejewska@awf.wroc.pl

dr Agnieszka Tomaszewska
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Kożuchowska 5
51-631 Wrocław
e-mail: agnieszka.tomaszewska@upwr.edu.pl

Copyright © PTA 2020