Kim jesteśmy

O nas

Pierwowzorem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego była założona w 1873 Komisja Antropologiczna przy Akademii Umiejętności w Krakowie oraz powstałe w 1878 roku Towarzystwo Antropologiczne i Etnograficzne Polskie w Paryżu.

Polskie Towarzystwo Antropologiczne zostało powołane w Poznaniu uchwałą założycielską 12 listopada 1925. Pierwszym prezesem towarzystwa był prof. Adam Wrzosek. Obecnie PTA liczy 200 członków skupionych w kilkunastu oddziałach.

Polskie Towarzystwo Antropologiczne:

  • inspiruje i otacza opieką inicjatywę i twórczość naukową, zarówno indywidualną jak i zespołową,organizuje zebrania, konferencje i zjazdy naukowe,
  • prowadzi działalność związaną z upowszechnianiem wiedzy i popularyzacją osiągnięć naukowych,
  • współpracuje z instytucjami naukowymi i badawczymi, szkołami wyższymi i innymi towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,
  • prowadzi działalność wydawniczą,
  • podejmuje inne formy działalności wynikające z potrzeb środowiska naukowego i inicjatyw wnoszonych przez członków Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Antropologiczne wchodzi w skład Federacji Polskich Towarzystw Naukowych.

Towarzystwo jest stałym członkiem: Association of Human Biologist (IAHB), Atlantic-Euro-Mediterranean Academy of Medical Sciences (AEM AMS). Od wielu lat ściśle współpracuje z International Union of Anthropological and Ethnological Science (IUAES) i European Anthropological Association (EAA) oraz z wieloma placówkami naukowo-badawczymi w kraju i na świecie (m.in. Australia i USA oraz w Meksyku, Egipcie, Izraelu, Belgii, Niemczech, Włoszech i na Węgrzech).

Polskie Towarzystwo Antropologiczne co dwa lata organizuje ogólnopolską konferencję naukową z udziałem członków, specjalistów innych dziedzin i gości zagranicznych. Towarzystwo ma charakter interdyscyplinarny, poza antropologami skupia badaczy innych dyscyplin zajmujących się człowiekiem: archeologów, socjologów, pedagogów, psychologów, lekarzy,badaczy kultury fizycznej i innych.

Czasopismem naukowym PTA jest istniejący od 1926 roku Przegląd Antropologiczny obecna nazwa Anthropological Review.

Działalność statutowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego jest finansowana ze środków własnych i dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencje

Organizujemy cyklicznie konferencje naukowe i popularnonaukowe. Najważniejsze to Funeralia Gnieźnieńsko-Lednickie oraz Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna (OSKA)

Anthropological Review

jest czasopismem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, wydawanym przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Biuletyn PTA

Nasz biuletyn to corocznie publikowany w wersji elektronicznej periodyk zawierający najważniejsze informacje z życia Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz działalności poszczególnych oddziałów.

Copyright © PTA 2020