Kolejny Doktorat z Antropologii

Miło nam poinformować, że Rada Dyscypliny Nauk Biologicznych UJ podjęła uchwałę nadającą Pani Agacie Przesmyckiej tytuł doktora. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Systemy kanałów korzeniowych: metody wizualizacji, klasyfikacji oraz zróżnicowanie w historycznym materiale odontologicznym – aspekt antropologiczny”. Promotorem pracy był prof. UKSW dr hab. Jacek Tomczyk

Pani Doktor serdecznie gratulujemy!