Informacja Zarządu PTA

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, W obliczu wojny i agresji Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo Ukrainę, Zarząd Polskiego Towarzystwa Antropologicznego podjął jednomyślną decyzję o skierowaniu dwóch listów Pierwszy kierowany jest …

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”  Wszelkie informacje pod linkiem: https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/skn