Wsparcie dla Pracowników Emerytowanych!

Decyzją Walnego Zgromadzenie PTA od nowego roku z naszych składek wydzielony będzie specjalny fundusz, który dedykowany będzie Emerytowanym Członkom PTA. Celem funduszu będzie wspieranie emerytowanych pracowników PTA, którzy będą chcieli …