Jubileusz 100 lecia PTA

W ramach naszych przygotowań do obchodów Jubileuszu 100 lecia PTA prezentujemy logo Jubileuszowe.