Historia konferencji

Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego:

Polskie Towarzystwo Antropologiczne co dwa lata organizuje ogólnopolską konferencję naukową z udziałem członków, specjalistów innych dziedzin i gości zagranicznych. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, poza antropologami skupia badaczy innych dyscyplin zajmujących się człowiekiem: archeologów, socjologów, pedagogów, psychologów, lekarzy, badaczy kultury fizycznej i innych.

Konferencja ma charakter cykliczny, to znaczy, że organizowana jest kolejno przez ośrodki naukowe reprezentowane w naszym Towarzystwie.

Celem konferencji jest zarówno prezentacja badań i projektów naukowych, tych podstawowych, jak i wysokospecjalistycznych, jak również wymiana myśli i poglądów różnych ośrodków naukowych. Podczas konferencji Autorzy mają możliwość prezentacji swoich osiągnięć zarówno podczas sesji referatowych, jak i posterowych. Drugim istotnym celem naszych spotkań jest integracja całego środowiska antropologicznego.

Krótka historia naszych konferencji:

1985: 25 konferencja naukowa PTA (Błażejewko p. Poznaniem)
1986: 26 konferencja naukowa PTA (Wrocław)
1987: 27 konferencja naukowa PTA (Bachotek k. Brodnicy)
1988: 28 konferencja naukowa PTA (Poznań)
1989: 29 konferencja naukowa PTA (Szczecin)
1990: 30 konferencja naukowa PTA (Karpacz)
1992: 31 konferencja naukowa PTA (Słupsk)
1993: 32 konferencja naukowa PTA (Gdańsk)
1994: 33 konferencja naukowa PTA (Kraków)
1995: 34 konferencja naukowa PTA (Kiekrz k. Poznania)
1996: 35 konferencja naukowa PTA (Lublin)
1997: 36 konferencja naukowa PTA (Polanica Zdrój)
1999: 37 konferencja naukowa PTA (Rynia k. Warszawy)
2001: 38 konferencja naukowa PTA (Toruń)
2003: 39 konferencja naukowa PTA (Gdańsk)
2005: 40 konferencja naukowa PTA (Poznań)
2007: 41 konferencja naukowa PTA (Kraków)
2009: 42 konferencja naukowa PTA (Łódź)
2011: 43 konferencja naukowa PTA (Wrocław)
2013: 44 konferencja naukowa PTA (Warszawa)
2015: 45 konferencja naukowa PTA (Poznań)
2017: 46 konferencja naukowa PTA (Szczecin)
2019: 47 konferencja naukowa PTA (Kraków)
2022: 48 konferencja naukowa PTA (Łódź)