XLIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Gdańsk 20-22 września 2023
Antropologia – nauka interdyscyplinarna

 

Komunikaty

Komunikat I

Organizatorzy Konferencji:
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Antropologicznego:
• Zakład Anatomii i Antropologii, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
• Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
• Zakład Anatomii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca: dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS
Zastępcy przewodniczącej:
prof. dr hab. Judyta J. Gładykowska-Rzeczycka prof. dr hab. Marek Grzybiak dr hab. med. Adam Kosiński dr Franciszek Rożnowski
Sekretarz: dr n. med. Ewa Wójtowicz
Skarbnik: dr Aleksandra Pudło
Członkowie: dr Iwona Bonisławska
dr Sławomir Ciewiertnia
dr n. med. Damian Jeżyk
dr Anna Karafa
dr Marcin Łuszczyk
dr Magdalena Piernicka
dr Mirosław Smaruj
mgr Alicja Bielska
mgr Agnieszka Podbielska

Miejsce obrad:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1,
80-336 Gdańsk

Tematyka konferencji:
• Antropologia w różnych dyscyplinach naukowych
• Populacje pradziejowe
• Ontogeneza
• Zdrowie
• Varia

Formy uczestnictwa:
• Uczestnictwo czynne (praca prezentowana w formie referatu lub plakatu)
• Uczestnictwo bierne
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w konferencji

Konkurs dla młodych naukowców:
Do udziału w konkursie zapraszamy studentów I i II stopnia studiów. Autorami wystąpień
zgłaszanych do konkursu mogą być wyłącznie studenci. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają
certyfikat potwierdzający zwycięstwo.

Harmonogram działań komitetu organizacyjnego:

  • do 30.11.2022 rozesłanie komunikatu II z kolejnymi informacjami
    dotyczącymi konferencji m.in. rejestracji, opłat, noclegów i streszczeń
  • do 13.01.2023 przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencji
  • do 28.02.2023 przyjmowanie streszczeń przedstawianych prac
  • do 31.03. 2023 przyjmowanie informacji od recenzentów z Komitetu Naukowego o przyjęciu (lub nie) tematów referatów i prac plakatowych
  • do 21.04.2023 przyjmowanie opłat za udział w konferencji

Serdecznie zapraszamy!!!


XLVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Łódź 21-23 września 2022
Antropologia bez granic: nowe możliwości, nowe wyzwania

Komunikaty

Książka abstraktowa

W najbliższych dniach rozpocznie się kolejna konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Przedstawimy również książkę abstraktowa wraz z programem konferencji:

Program konferencji

Zapraszamy do lektury programu konferencji:

Opłaty

Numer konta, na które prosimy uiszczać opłaty uczestnictwa w konferencji PTA w Łodzi 2022.
96 1090 1447 0000 0001 3758 2058 
Ważne! W tytule wpłaty proszę obowiązkowo wpisywać Imię i nazwisko oraz “Konferencja PTA Łódź”

Noclegi

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego informujemy, że dla uczestników XLVIII Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Antropologicznego zostały zarezerwowane pokoje w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy Kopcińskiego 16/18.

Do dyspozycji jest 16 pokoi jednoosobowych (110 PLN/doba) oraz 44 pokoje dwuosobowe (110 PLN/doba). W Centrum jest możliwość wykupienia śniadań w cenie 19 PLN.

Kontakt do Centrum: cskul@uni.lodz.pl

Dodatkowo w akademiku nr 5 Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 5 zarezerwowano do dyspozycji gości konferencji 6 pokoi jednoosobowych i 6 pokoi dwuosobowych. Cena waha się pomiędzy 48,60 a 64,80 PLN za miejsce w pokoju dwuosobowym. W przypadku pokoi dwuosobowych dla jednej osoby to koszt  70,20- 86,40 PLN.

Kontakt do rezerwacji: Anna Marciniak anna.marciniak@uni.lodz.pl w tytule maila proszę wpisać XLVIII Konferencja PTA

Zaznaczamy, że podane ceny za nocleg mogą ulec nieznacznej zmianie.

Uczestnicy konferencji samodzielnie dokonują rezerwacji noclegu.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA
Prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem (czynnym lub biernym) w Konferencji o przesłanie zgłoszenia do 31 stycznia 2022 roku za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego zakładce „Zgłoszenia”

Harmonogram działań komitetu organizacyjnego:
• do 31 marca 2022 przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji
• do 31 marca 2022 przyjmowanie streszczeń prezentacji konferencyjnych oraz posterów
• do 31 marca 2022 przyjmowanie informacji od recenzentów z Komitetu Naukowego o przyjęciu (lub nie) tematów referatów
• do 15 kwietnia 2022 przyjmowanie opłat za udział w Konferencji

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy również studentów I i II stopnia studiów, którzy będą mogli zaprezentować swoje prace podczas sesji plakatowej oraz wziąć czynny udział w sesji „Panel młodego naukowca”. W ramach sesji plakatowej zorganizowany zostanie konkurs, a laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają certyfikat potwierdzający zwycięstwo. Autorami wystąpień plakatowych zgłaszanych do konkursu mogą być wyłącznie studenci i doktoranci. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty czynnego uczestnictwa w konferencji.
Doktorantów, jako absolwentów uczelni wyższych, zachęcamy do wzięcia udziału w sesjach naukowych na ogólnych zasadach.
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu lub zaprezentowaniem plakatu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego z zaznaczeniem opcji „uczestnictwo czynne” oraz podaniem formy wystąpienia (ustna lub plakatowa). Czynne uczestnictwo wiąże się z nadesłaniem zgłoszenia do dnia 31.03.2022 oraz tematu i streszczenia wystąpienia do dnia 31.03.2022, a także wniesieniem opłaty konferencyjnej w wysokości podanej poniżej do dnia 15.04.2022. Zasady przygotowania streszczenia zawarte są w załączniku do niniejszego komunikatu (pobierz załącznik). Numer konta bankowego do przelewu opłat konferencyjnych zostanie podany w komunikacie II.

Zakwalifikowanie streszczenia do druku uzależnione jest od pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego. Zasady dotyczące układu streszczenia zostaną zamieszczone w komunikacie II.

Przewidujemy publikację oryginalnych prac w Anthropological Review, oficjalnym wydawnictwie PTA.

TEMATYKA KONFERENCJI
Obrady konferencji będą toczyły się w następujących panelach tematycznych:
• Panel młodego naukowca – antropologia i jej miejsce w naukach o człowieku według młodych badaczy.
• Biologia dawnych populacji ludzkich (antropologia historyczna). Nowe metody badawcze, nowe możliwości.
• Paleoantropologia i ewolucja człowieka.
• Paleopatologia. Epidemie kiedyś i dziś – znów otwarty rozdział w historii Europy.
• Pigmentacja człowieka: między antropologią sądową, auksologią i antropologią kliniczną.
• Auksologia. Badania populacyjne w erze analiz pełnogenomowych i badań asocjacyjnych.
• aDNA. Zmienność genetyczna dawnych populacji ludzkich. Migracje genów.
• Antropologia sądowa. Nowe wyzwania dla antropologa sądowego związane z cyberprzestępczością.
• Antropologia kliniczna. Antropologia w czasach pandemii.
• Biobankowanie. Możliwości i wyzwania analiz big-data dla współczesnej antropologii.
• Varia.

OPŁATY
Opłata za pełny czynny udział wynosi: 780 PLN
Opłata obejmuje: udział w sesji plenarnej, plakatowej i sesjach tematycznych, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, bankiet (22. 09. 2022), obiady (21-23.09. 2022)

Opłata częściowa za udział czynny wynosi: 500 PLN
Opłata obejmuje: udział w sesji plenarnej, plakatowej i sesjach tematycznych, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady (21-23.09. 2022)

Studenci i doktoranci: 350 PLN
Opłata obejmuje: udział w sesji plenarnej, plakatowej i sesjach tematycznych, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady (21-23.09. 2022)

Opłatę uczestnictwa uiszczają również współautorzy referatu, jeżeli chcą otrzymać materiały konferencyjne, certyfikaty oraz uczestniczyć w obiadach i spotkaniu integracyjnym.

W komunikacie II podane zostaną szczegółowe propozycje miejsc noclegowych (do dyspozycji Gości i Uczestników konferencji będzie m.in. gruntownie wyremontowany hotel Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 oraz miejsca noclegowe na Osiedlu Studenckim UŁ przy ul. Lumumby). Rezerwacji noclegów należy dokonywać we własnym zakresie. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji miejsc noclegowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Z wyrazami szacunku w imieniu Komitetu Organizacyjnego:
Przewodnicząca
Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Zastępcy Przewodniczącej
Dr hab. Aneta Sitek, prof. UŁ
Dr hab. Wiesław Lorkiewicz, prof. UŁ
Dr hab. n. med. Bogusław Antoszewski, prof. UM
Dr Dominik Strapagiel, prof. UŁ