XLVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Łódź 21-23 września 2022

Antropologia bez granic: nowe możliwości, nowe wyzwania

Kontakt

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z podanymi w komunikacie informacjami zachęcamy do kontaktu:

Katedra Antropologii
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
Ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
tel. (42) 635-44-55
e-mail: pta2022@biol.uni.lodz.pl