XLVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Gdańsk 20-22 września 2023

Antropologia – nauka interdyscyplinarna

Formularz zgłoszeniowy

SEKRETARIAT KONFERENCJI:
Zakład Anatomii i Antropologii
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
ul.Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

mgr Alicja Bielska,  tel. (58) 55 47 382,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do14.00
dr n med. Ewa Wójtowicz, e-mail: ewa.wojtowicz@awf.gda.pl

Termin zgłoszenia udziału w konferencji: do 31 marca 2023 r.

Wysokość opłaty zjazdowej oraz numer konta bankowego do przelewu opłat konferencyjnych znajdują się w komunikatach

ABSTRAKT (dla prelegentów):

Formularz abstaktu

Formularz po uzupełnieniu należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego lub przesłać na adres e-mail: ewa.wojtowicz@awf.gda.pl

Formularz zgłoszeniowy (w przypadku gdy nie wypełniono formularza elektronicznego):

Formularz zgłoszeniowy

Formularz należy wypełnić tylko w przypadku, gdy nie wypełniono formularza elektronicznego i przesłać na adres e-mail: ewa.wojtowicz@awf.gda.pl