XLVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Łódź 21-23 września 2022

Antropologia bez granic: nowe możliwości, nowe wyzwania

Formularz zgłoszeniowy

KONTAKT:

Sekretariat Konferencji:
Katedra Antropologii Wydziału BiOŚ UŁ
ul. St. Banacha 12/16
telefon: (42) 635 44 55
fax: (42) 635 44 13
e-mail: pta2022@biol.uni.lodz.pl

Termin zgłoszenia udziału w konferencji: do 31 marca 2022 r.

Wysokość opłaty zjazdowej podana jest w komunikatach.

Numer konta bankowego do przelewu opłat konferencyjnych zostanie podany w komunikacie II.

ABSTRAKT (dla prelegentów):

Formularz abstaktu

Formularz po uzupełnieniu należy przesłać na adres e-mail: pta2022@biol.uni.lodz.pl