Jubileuszowa konferencja PTA

Pięćdziesiąta konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 9-11.09.2025. Temat wiodący konferencji to: Przeszłość nadaje kształt przyszłości – człowiek od plejstocenu do …

OSKA – komunikat II

Szanowni Państwo! Wysokość opłaty konferencyjnej dla uczestników XVII OSKA wyniesie 150 zł. Opłata obejmuje koszty obiadów, przerw kawowych, materiałów konferencyjnych oraz bankietu. Zarejestrowanych uczestników konferencji prosimy o wpłacanie powyższej kwoty …

Wsparcie dla Pracowników Emerytowanych!

Decyzją Walnego Zgromadzenie PTA od nowego roku z naszych składek wydzielony będzie specjalny fundusz, który dedykowany będzie Emerytowanym Członkom PTA. Celem funduszu będzie wspieranie emerytowanych pracowników PTA, którzy będą chcieli …

Funeralia 2024

Funeralia Gnieźnieńskie (spotkanie 24) Od „Adama i Ewy” do współczesności: więzy rodzinne i społeczne w ujęciu biologicznym i kulturowym 15-16.05.2024 Miejsce obrad: Instytut Kultury Europejskiej, Gniezno ul. Kostrzewskiego 5-7   …

Konferencja PTA – Gdańsk

W dniach 20-22 września 2023 r. w Gdańsku odbędzie się XLVIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego pt.”Antropologia – nauka interdyscyplinarna”. Organizatorem tej konferencji jest Oddział Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w …

Konferencja PTA – Gdańsk

Zachęcamy do lektury programu XLIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego:  Antropologia – nauka interdyscyplinarna (Gdańsk 20-22 września 2023) – szczegóły w załączniku

Kolejny Grant dla PTA

 Polskie Towarzystwo Antropologiczne pozyskało kolejny grant w ramach środków MEN: Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych. PTA uzyskało 20 900 PLN na organizację kolejnej konferencji z cyklu „Funeralia Gnieźnieńskie”. …