Informacja Zarządu PTA

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

W obliczu wojny i agresji Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo Ukrainę, Zarząd Polskiego Towarzystwa Antropologicznego podjął jednomyślną decyzję o skierowaniu dwóch listów
Pierwszy kierowany jest do Uczonych z Rosyjskiej Akademii Nauk, drugi do naszych Przyjaciół Antropologów z Ukrainy. Treść listów publikujemy poniżej.

Choć nasza reakcja w obecnej dramatycznej sytuacji jest skromna, to ufamy, że doda odwagi i ufności w pomyślne zakończenie wojny na Ukrainie.

Zarząd PTA

List do Przyjaciół Antropologów z Ukrainy

List do Rosyjskiej Akademii Nauk