Wspomnienie

Doktor Jerzy Kozak (1952-2021)

Z wielkim smutkiem przyszło nam pożegnać dr. Jerzego Kozaka, naszego Kolegę z Zakładu Biologii Ewolucyjnej Człowieka Instytutu Antropologii, Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jurek urodził się w Chemie Lubelskim. Studia wyższe odbył w latach 1971-1976 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UAM. Pracę magisterską pt. „Rozwój żuchwy u płodów ludzkich” wykonał pod kierownictwem prof. dr. hab. Andrzeja Malinowskiego w 1976 r. Zaraz po studiach nasz Kolega podjął obowiązki asystenta naukowo-technicznego w Zakładzie Antropologii UAM. Swoje zainteresowania naukowe kontynuował pod opieką prof. dr. hab. Janusza Piontka, który został promotorem jego doktoratu, zatytułowanego „Biologiczne skutki zróżnicowania społecznego populacji ludzkich z terenu Polski w okresie feudalnym i przełomu industrialnego”. Od 1997 r., od momentu obrony doktoratu, pracował jako adiunkt w swoim macierzystym Zakładzie. Przez ostatnie lata życia był zatrudniony na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu.

Mamy przed oczami wciąż świeże wspomnienia związane z Jurkiem. Naukowe wyjazdy i dyskusje, miłe, koleżeńskie relacje i wspólne historie.

W naszej pamięci pozostanie jako życzliwy i skromny człowiek, przejawiający szczególne połączenie wrażliwości, dystansu do świata i poczucia humoru.

Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.
– Wisława Szymborska
Koleżanki i Koledzy z Zakładu