Wirtualna nauka osteologii – pcn.cnt.edu.pl

Programy studiów dla wielu kierunków (medycznych, biologicznych) obejmują zajęcia z anatomii człowieka. Ćwiczenia w tym obszarze wymagają pracy na przygotowanych preparatach, którymi nie zawsze dysponują ośrodki dydaktyczne. Na ten stan rzeczy dodatkowo nałożyły się warunki ekstremalne uczenia zdalnego w czasie pandemii. Dlatego Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii oraz Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podjął realizację projektu budowy demonstratora Platformy Cyfrowej Nauki, którego jednym z celów jest przygotowanie odpowiedniej jakości materiałów edukacyjnych, dostępnych w powszechnym dostępie.
W ramach projektu na stronie internetowej: pcn.cnt.edu.pl przygotowano zeskanowane 3D preparaty osteologiczne, służące studentom w opanowaniu budowy ludzkiego kośćca.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z przygotowanej strony internetowej.