Posiedzenie Redakcji czasopisma „Anthropological Review”

5 października odbyło się pierwsze – robocze – . Spotkanie miało miejsce w siedzibie Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu wzięli udział Redaktorzy: prof. dr hab. Sławomir Kozieł, prof. ucz. dr hab. Wiesław Lorkiewicz oraz Sekretarze czasopisma dr Magdalena Durda-Masny, dr Agnieszka Tomaszewska, dr Barbara Mnich. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Towarzystwa prof. dr hab. Jacek Tomczyk oraz dr Agnieszka Kałowska Kierownik Działu Wydawniczego Czasopism UŁ. Podczas posiedzenia zostały przedstawione założenia i cele pracy Redakcji, omówiono zasady współpracy z Wydawnictwem UŁ.