Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w wieku 71 lat zmarł Pan prof. ucz. dr hab. Karol Piasecki

Szanowne Koleżanki i Koledzy Polskiego Towarzystwa Antropologicznego,

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w wieku 71 lat zmarł

Pan prof. ucz. dr hab. Karol Piasecki

Urodzony 11 marca 1952r. w Kozienicach, antropolog, biolog, przyrodnik, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Szczecińskiego, wykładowca uniwersytetów w Limie i Arequipie (Peru). Prowadził zajęcia dydaktyczne z antropologii fizycznej i kulturowej, filogenezy człowieka, statystyki, etnologii oraz wykłady monograficzne poświęcone antropologii wybranych ludów i obszarów kulturowych. W 2000r. kierował Zakładem Antropologii Historycznej UW, zaś w latach 2007-2015 Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej US. Był autorem ponad 200 publikacji z dziedziny antropologii, amerykanistyki, afrykanistyki, ornitologii i krajoznawstwa, w tym w dwutomowej monografii „Hipeborejczycy czyli ludy cyrkumborealne”, wydanej w 2021r. Jego szczególnymi zainteresowaniami były bioróżnorodność i biokulturowe zróżnicowanie człowieka, antropologia ludów Północy, a także rekonstrukcje wyglądu twarzy na podstawie czaszki (w 2005r. uczestniczył w poszukiwaniach grobu Mikołaja Kopernika i identyfikacji jego szczątków). Uczestniczył w licznych badań terenowych w: Polsce, Egipcie, Sudanie, Syrii, Libanie, Peru, Ekwadorze, Federacji Rosyjskiej i Boliwii. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w Łęgach pod Szczecinem 20 stycznia 2023 r.

Pogrzeb Karola Piaseckiego odbędzie się 25 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 13 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego składamy na ręce rodziny wyrazy serdecznego współczucia.