Funeralia Gnieźnieńskie 2024: program i abstrakty

Funeralia Gnieźnieńskie 2024

Zapraszamy do lektury programu konferencji Funeralia Gnieźnieńskie 2024 oraz abstraktów wystąpień:

program konferencji

abstrakty wystąpień

 

 

Program Funeralia Gnieźnieńskie (spotkanie 24)

Od „Adama i Ewy” do współczesności: więzy rodzinne i społeczne w ujęciu biologicznym i kulturowym, 15-16.05.2024

Miejsce obrad: Instytut Kultury Europejskiej, Gniezno ul. Kostrzewskiego 5-7

 

15 maja (środa)

9.00 Rozpoczęcie Konferencji

9.15-9.45 Wykład wprowadzający dr hab. Alicja Budnik prof. ucz. (Zakład Biologii Człowieka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Mierniki płodności i wielkości rodziny w mikroregionie Ostrowa Lednickiego

Sesja I – prowadzenie: dr prof. Krzysztof Borysławski prof. ucz.

9.45-10.00 prof. dr prof. Jacek Woźny (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Przegląd hipotez o archeologicznych korelatach więzi rodzinnych w pradziejach ziem polskich

10.00-10.15 dr Agata Hałuszko (Instytut Archeologii, Wydział Historii i Archeologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin; Archeolodzy.org, Świdnica), Występowanie pochówków wieloosobniczych od środkowej epoki brązu do wczesnej epoki żelaza w ujęciu antropologicznym

10.15-10.30 dr Jacek Szczurowski prof. ucz., dr prof. Barbara Kwiatkowska prof. ucz., mgr Klementyna Mackiewicz (Zakład Antropologii Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Department of Archeology, University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic), Ciałopalne groby wieloosobnicze – potencjalny wyznacznik więzów rodzinnych i społecznych w populacjach kultury łużyckiej

10.30-10.45 Dyskusja

Sesja II – prowadzenie: prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk

10.45-11.00 prof. dr hab. Leszek Słupecki (Uniwersytet Rzeszowski), Plemię (potem proto państwo) jako wielka mafijna rodzina

11.00-11.15 dr hab. Krzysztof Ratajczak prof. ucz. (Zakład Historii Wychowania, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czy rodzina księcia Mieszka III Starego była rodziną dysfunkcyjną?

11.15-11.30 dr Aleksandra Pudło (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), Pochówki osób powiązanych rodzinnie na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Ciepłem

11.30-11.45 Dyskusja

11.45-12.15 Przerwa kawowa i sesja posterowa:mgr Wiktoria Makowska (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Pochówki dziecięce w grobach zbiorowych jako źródło do badań społecznych (na przykładzie cmentarzysk kurhanowych okresu staroruskiego z terytorium Białorusi) [poster konkursowy]

Nicole Victoria Thunberg, Zuzanna Dlouhy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kostniak i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa w kontekście populacji pradziejowych [poster konkursowy]

Grzegorz Warcholak (Uniwersytet Szczeciński), Z Karpat po Bałtyk. Karpackie zwyczaje pogrzebowe w gminie Trzebiatów [poster konkursowy]

Sesja III – prowadzenie: dr hab. Marta Krenz-Niedbała prof. ucz.

12.15-12.30 dr hab. Jacek Bojarski (Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Relacje rodzinne i społeczne zapisane w przestrzeni wczesnośredniowiecznych cmentarzysk strefy chełmińsko-dobrzyńskiej

12.30-12.45 mgr Magda Miciak, dr Marta Rychtarska (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy), Groby podwójne na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Gieczu (woj. wielkopolskie) jako punkt wyjścia do rozważań na temat pokrewieństwa zmarłych chowanych na gieckiej nekropolii

12.45-13.00 dr hab. Marcin Majewski, dr Monika Ogiewa-Sejnota, dr Joanna Rennwanz, dr Katarzyna Ślusarska, Rodzina w grobie. Wybrane aspekty badań szlacheckich krypt na Pomorzu Zachodnim

13.00-13.15 dr Paweł Konczewski, Joanna Bonczarowska, dr hab. Barbara Kwiatkowska prof. ucz., Katarzyna Biernacka, dr Katarzyna Graja, dr Radosław Biel, Joanna Witan, Kamila Kuraszkiewicz, Dawid Grabka, Petr Lissek (Instytut Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Zakład Antropologii; Instytut Biologii Klinicznej Molekularnej, Uniwersytet Christiana Albrechta, Kilonia, Niemcy; Wydział Genetyki, Szkoła Medyczna, Uniwersytet Yale, New Haven, CT, USA; Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of West Bohemia in Pilsen, Czechy; Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Most, Czechy), Czy w grobach zbiorowych z cmentarza parafialnego w Libkovicach (Czechy, XIII-XIX w.) chowano krewnych?

13.15-13.30 Dyskusja

13.30- 14.30 – Przerwa obiadowa

14.30-15.30 Zwiedzanie Gniezna

(Tajemnicę gnieźnieńskiego podwyrka zdradza Jarosław Mikołajczyk)

Sesja IV – prowadzenie: dr hab. Barbara Kwiatkowska prof. ucz.

15.45-16.00 dr Kamilla Waszczuk, dr Daniel Żychliński (APB THOR Sp. z o.o.), Żal, smutek, tęsknota, niechęć – więzy rodzinne i społeczne widoczne na nowożytnym cmentarzu ewangelickim w Rogowie, pow. żniński (ujęcie kulturowe)

16.00-16.15 Dominika Katarzyna Kuta, (Sekcja Antropologiczna „Antropołowcy” Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego), Więzy rodzinne w Mościcach. Biologiczna i kulturowa ewolucja w sercu dzielnicy [referat konkursowy]

16.15-16.30 mgr Paulina Dobrowolska-Janicka (Zakład Transfuzjologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii), „Drzewo pozbawione korzeni upada, człowiek też”– wywód genealogiczny rodziny Dobrowolskich [referat konkursowy]

16.30-16.45 dr Małgorzata Karczewska, dr hab. Maciej Karczewski prof. ucz. (Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej; Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku), Pro Patria. Pochówki żołnierzy poległych w I wojnie światowej na niemiecko-rosyjskim odcinku frontu wschodniego. Ideologia a rzeczywistość w świetle źródeł archeologicznych

16.45-17.00 Dyskusja

18.30 KOLACJA

 

16 maja (czwartek)

 9.30 – referat wprowadzający – prof. dr hab. Marek Figlerowicz (Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań), Archeo-socjogenomika

Sesja V – prowadzenie: prof. dr hab. Janusz Piontek

10.00-10.15 dr Joanna A. Ciesielska (Wydział Orientalistyczny/Instytut Studiów Zaawansowanych, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego), First Isotopic Insights into the Socio-Cultural Dynamics of Early Medieval Soba, the capital of the kingdom of Alwa (Sudan)

10.15-10.30 dr Marta Chmiel-Chrzanowska (Katedra Archeologii, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego), dr Rafał Fetner (Katedra Bioarcheologii, Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski), To skąd jesteś, to co jesz, czy czyni cię tym kim jesteś? Wyniki badań izotopowych szczątków ludzkich z cmentarzyska z kręgami kamiennymi kultury wielbarskiej w Grzybnicy

10.30-10.45 dr Alicja Drozd-Lipińska (Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku), Wilczy miecz z odmętów Wisły

10.45-11.00 dr Justyna Marchewka, Łukasz Majchrzak, Plinio Guillen Alarcón, Carlos Escobar (Zakład Biologii Człowieka UKSW w Warszawie; Programa de Investigación „Los valles de Barranca”), Dzieciństwo w prekolumbijskich społecznościach Barranca

11.00-11.15 Dyskusja

11.15-11.45 Przerwa kawowa

Sesja VI – prowadzenie: prof. dr hab. Jacek Tomczyk

11.45-12.00 dr Anna Jozefowska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław), Między śmiercią a kochaniem w świecie halsztackim. Relacje społeczne i „rodzinne” na cmentarzysku w Domasławiu, gm. Kobierzyce

12.00-12.15 mgr Sarah Taylor-Jaskólska (Zakład Historii Wychowania, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Relacje w brytyjskiej dynastii hanowerskiej: królowa Wiktoria i jej potomstwo [referat konkutsowy]

12.15-12.30 Zuzanna Kowaleska, Julia Mazurek, Beata Przeniczna, Zofia Starczewska (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Oblicza Habsburgów [referat konkursowy]

12.30-12.45 prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (Zakład Historii Wychowania Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Funkcjonowanie rodziny szlacheckiej w czasach stanisławowskich – na przykładzie „familii” Jana Mikołaja i Ludwiki z Rzewuskich Chodkiewiczów

12.45-13.00 dr Kamilla Waszczuk, dr Łukasz Kaczmarek, dr Daniel Żychliński (Fundacja Naukowo-Badawcza APB THOR), Cmentarzysko na Targowisku w Gnieźnie – „niema” kronika ludzkich emocji

13.00-13.15 dr Aleksandra Karykowska (Zakład Antropologii, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Cosleeping dawniej i dziś. Czyli jak  z modelu spania z matką przeszliśmy do usług konsultantów snu dziecka,

13.15-13.30 Dyskusja

13.30 Zakończenie Konferencji

13.40 Obiad

14.30-16.00 Warsztaty genetyczne (dr Anna Juras, dr Maciej Chyleński)