pta_white_achrom

95 lat

10 oddziałów

300 członków

21 konferencji

O nas

Witamy w portalu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Pierwowzorem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego była założona w 1873 Komisja Antropologiczna przy Akademii Umiejętności w Krakowie oraz powstałe w 1878 roku Towarzystwo Antropologiczne i Etnograficzne Polskie w Paryżu.

Polskie Towarzystwo Antropologiczne zostało powołane w Poznaniu uchwałą założycielską 12 listopada 1925. Pierwszym prezesem towarzystwa był prof. Adam Wrzosek.
Obecnie PTA liczy 300 członków skupionych w dziesięciu oddziałach. Oddziały te utworzone są przy wyższych uczelniach.

aktualności

Najnowsze wydarzenia

Funeralia 2023

Miło nam poinformować że tegoroczny patronat medialnych nad tegoroczną Konferencją Funeralia Gnieźnieńskie objęło czasopismo „Archeologia Żywa”.  

Czytaj więcej »

członkostwo

Chcesz zostać Członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego?

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych wymaga pisemnej deklaracji popartej opinią jednego członka Towarzystwa. O przyjęciu decyduje Zarząd Główny Towarzystwa. Deklaracje w dwóch egzemplarzach należy składać w wybranym oddziale terenowym PTA.

jak działamy

Działalność naukowa

Konferencje

Organizujemy cyklicznie konferencje naukowe
i popularnonaukowe. Najważniejsze to
Funeralia Gnieźnieńsko-Lednickie oraz Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna (OSKA)

Anthropological Review

jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, wydawanym przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ukazuje się od 1997 w języku angielskim

Biuletyn PTA

Nasz biuletyn to corocznie publikowany w wersji elektronicznej periodyk zawierający najważniejsze informacje z życia Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz działalności poszczególnych oddziałów.

Kontakt

Zapraszamy

do kontaktu

Dane adresowe

Siedziba Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w kadencji 2020-2024

Adres

Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Wóycickiego 1/3, bud 23 pok. 304 Warszawa 01-938 e-mail: pta@amu.edu.pl

Email

pta@amu.edu.pl

Zarząd główny

Przewodniczący: prof. UKSW dr hab Jacek Tomczyk (j.tomczyk@uksw.edu.pl) Sekretarz: dr Beata Cienkosz-Stepańczak ( b.stepanczak@uj.edu.pl) Skarbnik: dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek (a.lisowska-gaczorek@uksw.edu.pl)

Wyślij wiadomość

Copyright © PTA 2020