pta_white_achrom

95 lat

10 oddziałów

300 członków

21 konferencji

O nas

Witamy w portalu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Pierwowzorem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego była założona w 1873 Komisja Antropologiczna przy Akademii Umiejętności w Krakowie oraz powstałe w 1878 roku Towarzystwo Antropologiczne i Etnograficzne Polskie w Paryżu.

Polskie Towarzystwo Antropologiczne zostało powołane w Poznaniu uchwałą założycielską 12 listopada 1925. Pierwszym prezesem towarzystwa był prof. Adam Wrzosek.
Obecnie PTA liczy 300 członków skupionych w dziesięciu oddziałach. Oddziały te utworzone są przy wyższych uczelniach.

aktualności

Najnowsze wydarzenia

Wsparcie dla Pracowników Emerytowanych!

Decyzją Walnego Zgromadzenie PTA od nowego roku z naszych składek wydzielony będzie specjalny fundusz, który dedykowany będzie Emerytowanym Członkom PTA. Celem funduszu będzie wspieranie emerytowanych pracowników PTA, którzy będą chcieli

Czytaj więcej »

Funeralia 2024

Funeralia Gnieźnieńskie (spotkanie 24) Od „Adama i Ewy” do współczesności: więzy rodzinne i społeczne w ujęciu biologicznym i kulturowym 15-16.05.2024 Miejsce obrad: Instytut Kultury Europejskiej, Gniezno ul. Kostrzewskiego 5-7  

Czytaj więcej »

członkostwo

Chcesz zostać Członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego?

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych wymaga pisemnej deklaracji popartej opinią jednego członka Towarzystwa. O przyjęciu decyduje Zarząd Główny Towarzystwa. Deklaracje w dwóch egzemplarzach należy składać w wybranym oddziale terenowym PTA.

jak działamy

Działalność naukowa

Konferencje

Organizujemy cyklicznie konferencje naukowe
i popularnonaukowe. Najważniejsze to
Funeralia Gnieźnieńsko-Lednickie oraz Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna (OSKA)

Anthropological Review

jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, wydawanym przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ukazuje się od 1997 w języku angielskim

Biuletyn PTA

Nasz biuletyn to corocznie publikowany w wersji elektronicznej periodyk zawierający najważniejsze informacje z życia Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz działalności poszczególnych oddziałów.

Kontakt

Zapraszamy

do kontaktu

Dane adresowe

Siedziba Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w kadencji 2020-2024

Adres

Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Wóycickiego 1/3, bud 23 pok. 304 Warszawa 01-938 e-mail: pta@amu.edu.pl

Email

pta@amu.edu.pl

Zarząd główny

Przewodniczący: prof. UKSW dr hab Jacek Tomczyk (j.tomczyk@uksw.edu.pl) Sekretarz: dr Beata Cienkosz-Stepańczak ( b.stepanczak@uj.edu.pl) Skarbnik: dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek (a.lisowska-gaczorek@uksw.edu.pl)

Wyślij wiadomość

Copyright © PTA 2020