XLIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Gdańsk 20-22 września 2023
Antropologia – nauka interdyscyplinarna

Organizatorzy konferencji

Organizatorzy Konferencji:
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Antropologicznego:
• Zakład Anatomii i Antropologii, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
• Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
• Zakład Anatomii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca: dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS
Zastępcy przewodniczącej:
prof. dr hab. Judyta J. Gładykowska-Rzeczycka prof. dr hab. Marek Grzybiak dr hab. med. Adam Kosiński dr Franciszek Rożnowski
Sekretarz: dr n. med. Ewa Wójtowicz
Skarbnik: dr Aleksandra Pudło
Członkowie: dr Iwona Bonisławska
dr Sławomir Ciewiertnia
dr n. med. Damian Jeżyk
dr Anna Karafa
dr Marcin Łuszczyk
dr Magdalena Piernicka
dr Mirosław Smaruj
mgr Alicja Bielska
mgr Agnieszka Podbielska