XLVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Łódź 21-23 września 2022

Antropologia bez granic: nowe możliwości, nowe wyzwania

Organizatorzy konferencji

ORGANIZATORZY KONFERENCJI
Oddział Łódzki PTA
Katedra Antropologii Wydziału BiOŚ UŁ
Pracowania Biobank Wydziału BiOŚ UŁ
Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, UM Łódź

KOMITET ORGANIZACYJNY
przewodnicząca:
prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, UŁ,

zastępcy przewodniczącej:
dr hab. Wiesław Lorkiewicz, prof. UŁ
dr hab. Aneta Sitek, prof. UŁ
dr hab. n. med. Bogusław Antoszewski, prof. UM
dr Dominik Strapagiel, prof. UŁ
dr Marta Kurek, UŁ, sekretarz
dr Iwona Rosset, UŁ, skarbnik
dr hab. n. med. Anna Kasielska-Trojan, UM
dr Beata Borowska, UŁ
dr Paulina Pruszkowska-Przybylska, UŁ
mgr Paulina Borówka, UŁ
mgr Joanna Mietlińska, UŁ
mg Sylwia Dobrowolska-Broniarek, UŁ
mgr Izabela Kołodziejczyk, UŁ
mgr Illia Shrubkovskyi, UŁ
mgr Magdalena Kobus, UŁ