PROGRAM: FUNERALIA GNIEŹNIEŃSKIE (SPOTKANIE 23) „Prawy dba o duszę swego zwierzęcia domowego”. Człowiek wobec świata zwierząt

Program: Funeralia Gnieźnieńskie (spotkanie 23)

Prawy dba o duszę swego zwierzęcia domowego”.

Człowiek wobec świata zwierząt

17-18.05.2023

Miejsce obrad: Instytut Kultury Europejskiej, Gniezno ul. Kostrzewskiego 5-7

 

 Program do pobrania w PDF:

 

17 maja (środa)

 • 9.00 Rozpoczęcie konferencji
 • 9.15-9.45 Wykład wprowadzający – prof. dr hab. Daniel Makowiecki (UMK, Toruń): Człowiek wobec świata zwierząt według archeozoologa

 

Sesja I (przewodniczenie: prof. ucz. dr hab. Krzysztof Borysławski)

 • 9.45-10.00 Jacek Woźny: U źródeł wspólnoty ludzko-zwierzęcej in illo tempre w świetle języka, symboli i mitologii pradziejowych
 • 10.00-10.15 Dagmara Haładaj, Hanna Mańkowska-Pliszka, Halina Przychodzeń, Ewa Rzeźnicka: Bogowie na co dzień i od święta. Stosunek starożytnych Egipcjan do zwierząt
 • 10.15-10.30 Aleksandra Pudło, Henryk Paner, Marta Osypińska: Zwierzęta w pradziejowych pochówkach na Pustyni Bayuda w Sudanie
 • 10.30-10.45 Marta Osypińska: Nie-ludzie w społeczności Berenike (I-II w., Egipt). Dane archeozoologiczne z cmentarzyska zwierząt w dyskursie o wartości i tożsamości w antyku
 • 10.45-11.00 DYSKUSJA

 

Sesja II (przewodniczenie: prof. dr hab. Krzysztof Szostek)

 • 11.00-11.15 Ewa Bugaj: Garść uwag o zwierzętach domowych jako towarzyszach zabaw dziecięcych w antyku na podstawie danych ikonograficznych i historycznych
 • 11.15-11.30 Grzegorz Sus: Animalia curiosa w tekstach antycznych
 • 11.30-11.45 DYSKUSJA

 

11.45-12.15 Przerwa kawowa

 

 • 12.15-12.30 Agnieszka Stempiń: Dlaczego „kości” zostały rzucone?
 • 12.30-12.45 Małgorzata Zalewska: Zwierzęta w życiu bialskich Radziwiłłów
 • 12.45-13.00 Kamil Wasilkiewicz: Templariusze wobec zwierząt (XII-XIV w.). Perspektywa historyczna
 • 13.00-13.15 Kamil Kajkowski: Bydło w wyobrażeniach eschatologicznych wczesnośredniowiecznych Słowian zachodnich. Kontekst nekropoliczny
 • 13.15-13.30 DYSKUSJA

 

13.30-14.45 Przerwa obiadowa

14.45-15.30 Zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

 

Sesja III (przewodniczenie: prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger)

 • 15.45-16.00 Jacek Górski, Przemysław Makarowicz: Zwierzęta w życiu obrzędowym społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego
 • 16.00-16.15 Kamilla Waszczuk, Andrzej Michałowski, Daniel Żychliński: Pokarm żywych czy umarłych? Ślady konsumpcji mięsa w nasypach kurhanów kultury wielbarskiej na stanowisku nr 37 w Mirosławiu, gm. Ujście, pow. pilski
 • 16.15-16.30 Łukasz Miechowicz: Zwierzęta w ciałopalnym obrządku pogrzebowym Słowian na przykładzie znalezisk z obszaru dzisiejszej Polski
 • 16.30-16.45 Magdalena Przysiężna-Pizarska: Rytuały przedchrześcijańskie na grodzisku w Ryczynie pow. Oława – uwagi archeologiczne
 • 16.45-17.00 Paweł Szczepanik, Daniel Makowiecki, Wojciech Chudziak: Konie w kulturze Słowian. Pomiędzy wierzeniami przedchrześcijańskimi, a religijnością ludową. Studia przypadków
 • 17:00-17.30 DYSKUSJA

 

19.00 kolacja

  

18 maja (czwartek)

Sesja IV (przewodniczenie: prof. ucz. dr hab. Alicja Budnik)

 • 9.15-9.30 Katarzyna Biernacka, Jacek Szczurowski: Czy na drzwiach gnieźnieńskich znajduje się małpa? Analiza elementu bordiury Porta Regia z perspektywy antropologa
 • 9.30-9.45 Anna Izabella Zalewska: (Nie)obecność zwierząt w kontekstach dokonanych zbrodni wojennych. Mikro-studium ontologii relacyjnej
 • 9.45-10.00 Daryna Kharuk: Furry squad: cooperation between man and animal during the full-scale Russo-Ukrainian war
 • 10.00-10.15 Aleksandra Szafarowicz, Aleksandra Karykowska: Prozdrowotny wpływ psa na człowieka na przestrzeni wieków
 • 10.15-10.30 Zuzanna Majbrodzka, Józef Bednarczyk: Z badań nad rolą psa w sferze obrzędowej społeczności kultury przeworskiej na Kujawachnowe spojrzenie
 • 10.30-10.45 Jacek Bojarski: Człowiek, koń, pies – razem za życia i po śmierci. Refleksje na przykładach pochówków z Kałdusa
 • 10.45-11.00 DYSKUSJA

 

11.00-11.30 Przerwa kawowa

 

Sesja V (przewodniczenie: prof. dr hab. Janusz Piontek)

 • 11.30-11.45 Maciej Gembicki: Zmiany morfologiczne neolitycznego bydła z terenów Serbii i Polski
 • 11.45-12.00 Alicja Budnik, Beata Borowska, Justyna Marchewka-Długońska: Gruźlica jako pamiątka po udomowieniu zwierząt. Przypadek nowożytnego Zbucza
 • 12.00-12.15 Aleksandra Karykowska, Paweł Konczewski, Barbara Kwiatkowska, Joanna Witan, Aleksandra Lisowska-Gaczorek, Krzysztof Szostek: Ryby w diecie mieszkańców wsi Libkovice (Czechy) w późnym średniowieczu i nowożytności
 • 12.15-12.30    Jacek Tomczyk, Anna Myszka, Anna Gręzak, Aleksandra Lisowska-Gaczorek, Krzysztof Szostek: Dieta populacji Radomia (XI-XIX w.) w badaniach odontologiczno-środowiskowych
 • 12.30-12.45 Tomasz Skorupka: Motywy ptaków na zabytkach archeologicznych z ziem polskich (XI w. p.n.e. – XVII w. n.e.)
 • 12.45-13.00 Martyna Wiejacka: Kury i bieliki. Dwie różne relacje człowieka i ptaków na podstawie analiz archeozoologicznych
 • 13.00-13.15 Agata Hałuszko, Marcin Kadej: Owady i ich znaczenie w archeologii
 • 13.15-13.30 DYSKUSJA

 

Zakończenie konferencji

13.30-14.30 Przerwa obiadowa

 

 • 14.30-16.00 Warsztaty archeozoologiczne (dr Anna Gręzak – Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski): Archeozoologia w praktyce.