OSKA – komunikat II

Szanowni Państwo! Wysokość opłaty konferencyjnej dla uczestników XVII OSKA wyniesie 150 zł. Opłata obejmuje koszty obiadów, przerw kawowych, materiałów konferencyjnych oraz bankietu. Zarejestrowanych uczestników konferencji prosimy o wpłacanie powyższej kwoty …

Zmiana Konta PTA

W związku ze zmianą Banku obsługującego nasze Towarzystwo obowiązuje nowy numer konta PTA: 94 1020 1026 0000 1302 0641 6806

Wsparcie dla Pracowników Emerytowanych!

Decyzją Walnego Zgromadzenie PTA od nowego roku z naszych składek wydzielony będzie specjalny fundusz, który dedykowany będzie Emerytowanym Członkom PTA. Celem funduszu będzie wspieranie emerytowanych pracowników PTA, którzy będą chcieli …

Funeralia 2024

Funeralia Gnieźnieńskie (spotkanie 24) Od „Adama i Ewy” do współczesności: więzy rodzinne i społeczne w ujęciu biologicznym i kulturowym 15-16.05.2024 Miejsce obrad: Instytut Kultury Europejskiej, Gniezno ul. Kostrzewskiego 5-7   …

Nowi Członkowie Honorowi PTA

Miło nam poinformować, że decyzją Walnego Zgromadzenia PTA, które obradowało 20.09.2023 do grona Honorowych członków Towarzystwa dołączyli: pan prof. dr hab. Marek Grzybiak i pan dr Franciszek Rożnowski. Serdecznie gratulujemy!

Konferencja PTA – Gdańsk

W dniach 20-22 września 2023 r. w Gdańsku odbędzie się XLVIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego pt.”Antropologia – nauka interdyscyplinarna”. Organizatorem tej konferencji jest Oddział Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w …