Nowe stawki członkowskie PTA

W dniu 21 czerwca 2023 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego z siedzibą w Poznaniu, przeprowadzonego w formie zdalnej, jednogłośnie uchwalono podniesienie składki członkowskiej do wysokości 120zł …