Nowe stawki członkowskie PTA

W dniu 21 czerwca 2023 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego z siedzibą w Poznaniu, przeprowadzonego w formie zdalnej, jednogłośnie uchwalono podniesienie składki członkowskiej do wysokości 120zł (dla członków zwyczajnych) i 60 zł (dla pracowników emerytowanych i studentów). Uchwalona wysokość składki członkowskiej obowiązywać będzie od stycznia 2024r.