Kolejny Doktorat z Antropologii

Miło nam poinformować, że Rada Dyscypliny Nauk Biologicznych UJ podjęła uchwałę nadającą Pani Agacie Przesmyckiej tytuł doktora. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Systemy kanałów korzeniowych: metody wizualizacji, klasyfikacji oraz zróżnicowanie w historycznym …