Mija 95 rocznica utworzenia naszego Towarzystwa

W tym roku mija 95 rocznica utworzenia naszego Towarzystwa.
Warto przypomnieć, że spotkanie założycielskie odbyło się 12 XI 1925 roku. Zostało ono zainicjowane przez profesora Adama Wrzoska.
Dziś Polskie Towarzystwo Antropologiczne skupia badaczy podejmujących interdyscyplinarną tematykę dotyczącą naszego gatunku. W naszym gronie spotkać można: biologów człowieka (o różnych specjalizacjach od auksologii, po paleoantropologię i paleopatologię), przedstawicieli nauk o kulturze fizycznej, zdrowiu i jakości życia człowieka, a także repreznetantów naukach społecznych.

Z okazji Jubileuszu wszystkim naszym Członkom i Sympatykom składamy najlepsze życzenia.