Zmarł Profesor Wojciech Dzieduszycki

W sobotę rano, 28 listopada dotarła do nas bardzo przykra wiadomość – w Poznaniu zmarł Pan Profesor Wojciech Dzieduszycki. Profesor był archeologiem, związanym od lat studenckich (od 1968 roku!) z Instytutem Historii Kultury Materialnej (dziś Instytut Archeologii i Etnologii) PAN. Zakres zainteresowań naukowych Profesora był bardzo szeroki – od kultury materialnej (ceramika, rzemiosło ołowiarskie, złotnictwo) poprzez zagadnienia związane ze środowiskiem i jego eksploracją, przemiany kulturowe i społeczne późnego średniowiecza, po duchowość i obrzędowość pogrzebową. Wszystkie te zagadnienia mieszczą się w nurcie badań nad początkami państwowości polskiej, nad początkami dynastii i znaczeniem Piastów w tworzeniu i kulturze pierwszego państwa piastowskiego.
Profesor Wojciech Dzieduszycki był jednym z inicjatorów Funeraliów Lednickich i przez 20 lat współuczestniczył w ich programowaniu i redagowaniu wydawnictwa funeralnego.
Bardzo nam Ciebie brakuje Wojciechu…