Roll-up naszego Towarzystwa

Członkowie Polskiego Towarzystwa Antropologicznego organizują wiele wydarzeń naukowych, takich jak: konferencje, seminaria, czy warsztaty. Dlatego ważnym jest, aby tym wydarzeniom towarzyszył wizualny znak naszego Towarzystwa. Chodzi zatem, aby polska antropologia była rozpoznawalna podczas wydarzeń naukowych.

W tym celu zlecono zaprojektowanie roll-up, którego wersja graficzna została zaakceptowana jednogłośnie przez Zarząd PTA. Aktualnie zostały wydrukowane dwa roll-up, z których jeden zostanie przekazany do ośrodka w Poznaniu, a drugi w Warszawie. Liczymy, że w przyszłym roku uda się przygotować i dostarczyć podobne roll-up do pozostałych oddziałów.